Du läser
Sverige och Sydkorea i samarbete kring framtidens uppkopplade fabrik

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Sverige och Sydkorea i samarbete kring framtidens uppkopplade fabrik

  • I början av sommaren gick startskottet för det internationella projektet C-PALS (Cyber-Physical Assembly and Logistics Systems), i vilket forskare, teknikleverantörer och teknikanvändare från Sverige och Sydkorea deltar för att skapa den digitala fabriken. Hör Magnus Wiktorsson, projektledare och professor i produktionslogistik vid KTH, berätta mer om samarbetet.

– Idéen till projektet uppstod för några år sedan tack vare en kontakt från Produktion2030, vilket ledde till en sydkoreansk gästprofessor hos oss på KTH. Min sydkoreanska kollega och jag fick en tanke om att fortsätta samarbeta länderna emellan, säger projektledare Magnus Wiktorsson.

Scania, H&D Wireless och Ericsson, de deltagande svenska företagen i projektet, var redan i sin tur i dialog med varandra kring uppkopplad teknik och produktionsutrustning. På Magnus och hans sydkoreanska kollegas initiativ tog de fram en gemensam projektansökan som beviljades bidrag inom EU-satsningen EUREKA, där svenska Vinnova och sydkoreanska KIAT är finansiärer.

Såväl Vinnova som Business Sweden jobbar sedan några år tillbaka strategiskt med Sydkorea och den svenska regeringen ingick även i somras samförståndsavtal med landet.

Samverkan mellan teknikleverantörer, teknikanvändare och akademi
Projektet C-PALS, som totalt omsätter 3 miljoner euro, drivs av ett konsortium bestående av de svenska parterna KTH, Ericsson, H&D Wireless och Scania, samt de sydkoreanska parterna Sungkyunkwan University, Yura och DEXTA. Syftet med projektet är att utveckla teknik och tillämpningar för uppkopplad montering och produktionslogistik.

I somras hölls en digital kick-off för projektet och arbetet har nu startat i respektive land. Under hösten kommer de sydkoreanska parterna till Sverige för det första gemensamma projektmötet. Projektet presenterades även som helhet vid konferensen I3CDE 2019 som ägde rum i Malaysia i somras.

Skarpa case i pilotanläggningar i båda länderna
– Tillsammans ska vi ta fram och testa teknik samt situationer där man kan använda olika typer av uppkopplad logistikutrustning. Vi kommer att använda oss av skarpa case hos Scania och Yura där utrustning är uppkopplad – med andra ord skapa en IoT*-värld. Där kan vi se hur utrustningenmår, om de används till sin fulla kapacitet och hur de kan utnyttjas bättre, säger Magnus.

Vidare förklarar Magnus att länderna har valt en arbetsfördelning i projektet där Sverige fokuserar på produktionslogistik och Sydkorea på arbetsstationer och montering av produkter, vilket gör att de kompletterar varandra. Forskarnas fokus i projektet är framför allt att titta på de värden och effekter tillämpningarna ger.

En mer hållbar produktion i siktet
Att bidra till en mer hållbar produktion menar Magnus är målet med projektet. Detta genom att bland annat föra in livscykeln för utrustning som en dimension. En uppkopplad utrustning innebär ofta ett smartare sätt att jobba. Istället för att man köper in maskiner som “står och dammar” kan de proaktivt moderniseras och därmed leva längre.

Kunskapsspridning är också en viktig del av projektet. Magnus förhoppning är att projektets resultat kan ge stöd till företag kring vilka situationer det är rätt att satsa på uppkopplad utrustning – och likaså när det inte är det. Möjligen i form av konkreta beslutskriterier som bygger på riktiga tillämpningsfall.

– Om vi lyckas kan projektet bidra till digitaliseringen av fabriker kommer att gå snabbare, även hos mindre företag, säger Magnus.

Flera likheter trots avståndet
Samarbete länderna emellan hoppas Magnus på sikt kan skapa marknadsmässiga vinster. I bästa fall kan koreanska tjänster och produkter kan göra svensk industri starkare och vice versa.

– Trots avståndet mellan våra länder ser jag att det finns stora likheter oss emellan. Sydkorea har liksom Sverige en stark fordons- och telekomindustri, och både är vi mindre länder bredvid större som till exempel Tyskland och Frankrike respektive Kina och Japan. Det gör att har stora möjligheter att lära oss av varandra, avslutar Magnus.

I slutet av oktober/början november i år planerar projektet att arrangera ett event tillsammans med Sydkoreas ambassad i Stockholm kring Industry 4.0. Håll utkik på Produktion2030:s webb för mer information!

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.