Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

SINDRI – steg 2

Projektet kommer att undersöka en ny metod för att minska råmaterialsvinnet i tillverkningsindustrin.

Fokus kommer att ligga mot skärande bearbetning av metall, CNC-bearbetning, där idag mellan 50 och 80% av utgångsmaterialet bearbetas bort och blir då till metallspånor. Spillmaterialet måste sedan hanteras, transporteras och tvättas för att kunna återvinnas.

Marknaden för skärande bearbetning av metall var 2021 på strax över 80 miljarder US dollar globalt och bedöms för 2029 att nå upp emot 140 miljarder US dollar. Med den marknadsstorleken i kombination med den höga andelen svinn finns här en betydande möjlighet att göra stor skillnad för resurseffektivitet och energiförbrukning till fördel för vårt klimat.

Vårt projekt syftar till att verifiera en ny process för ”Near Net Shaping”, där man producerar ett råämne som ligger väldigt nära slutlig önskad form. Detta medför att omfattningen av den skärande bearbetningen kan minimeras och mängden svinn likaså. Det finns idag ett fåtal alternativ för Near Net Shaping men dessa medför i sin tur stora utmaningar i tex. komplexitet, bristande flexibilitet och energiförbrukning.

Vår metod är en kombination av en nyutvecklad teknik och beprövade processer som medger en hög grad av automation, låg tröskel för implementation, hög kontroll på materialegenskaper och hög repeterbarhet.

Projektledare
Johan Moverare, Linköpings universitet
[email protected]
+46 13-28 11 41

Vi som samverkar
→ Linköpings universitet

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.