Styrkeområde: Resurseffektiv produktion
Styrkeområde: Flexibel produktion

LoHiSwedProd – Low volume high mix production in Sweden by flexible automation and mobile robots

Om projektet

Projektet LoHiSwedProd kommer att utveckla ny vetenskaplig kunskap om flexibel och effektiv automatisering för kortserieproduktion. Det långsiktiga målet är att stärka konkurrenskraften i framför allt små och medelstora företag i Sverige och göra dem mer hållbara i den globala förändringen från högvolymproduktion med få varianter till kortserietillverkning med många varianter.

 

Projektet ska utveckla och förbättra ny teknik, effektiv robotikintegration, en modell för produktionsekonomi, bättre arbetsmiljö och säkerhet samt nya spridningsmetoder så att fler människor lär sig om resultaten. Konsortiet är samlar forsknings- och industrigrupper bred kompetens inom smart tillverkning, och innehåller fem SME, varav fyra producerande företag och en systemleverantör.