Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

LoHiSwedProd – Low volume high mix production in Sweden by flexible automation and mobile robots

Projektet LoHiSwedProd kommer att utveckla ny vetenskaplig kunskap om flexibel och effektiv automatisering för kortserieproduktion.

Det långsiktiga målet är att stärka konkurrenskraften i framför allt små och medelstora företag i Sverige och göra dem mer hållbara i den globala förändringen från högvolymproduktion med få varianter till kortserietillverkning med många varianter.

Projektet ska utveckla och förbättra ny teknik, effektiv robotikintegration, en modell för produktionsekonomi, bättre arbetsmiljö och säkerhet samt nya spridningsmetoder så att fler människor lär sig om resultaten. Konsortiet är samlar forsknings- och industrigrupper bred kompetens inom smart tillverkning, och innehåller fem SME, varav fyra producerande företag och en systemleverantör.

Projektledare
Boel Wadman
[email protected]
+46 31-706 61 80

Vi som samverkar
→ RISE IVF
→ AB Karl Andersson & Söner
→ Anebyhusgruppen
→ BK-Produkter i Alvesta
→ Chalmers
→ Elajo El & Elektronik 
→ IF Metall
→ Linnéuniversitetet
→ Mastec
→ OpiFlex Automation 
→ Safeman
→ Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling 
→ Unicarriers Europe 
→ WM Press

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.