Digilog – Digital and physical testbed for logistic operations in productions

Projektledare:

Jannicke Baalsrud Hauge
Kungliga Tekniska högskolan
jmbh@kth.se

 

Information:

DigiLog möjliggör test och experiment med olika konfigurationer av komponenter (till exempel olika transportfordon som från truck till AGV, nivå av manuell kontra automatisk hantering etcetera). Dessa förbinds med hjälp av IoT och tillåter undersökningsformer av HMI- och HRI-interaktion. Projektet bygger på tre existerande testbäddar som kopplas samman via en digital modell för att simulera en typisk modern logistikmiljö. Kombinationen av fysiska och virtuella testbäddar gör det möjligt att exportera och importera insamlade data från manöverdon och sensorer i flera miljöer och därigenom identifiera möjliga förbättringar av processflöden (informations- och materialflöde), organisationsnivåer (layouter och operativa problem) samt hur digitaliseringsteknologi kan stödja människan vid genomförandet av dagliga logistikuppgifter.

.