Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Demonstrating and testing smart digitalisation for sustainable human-centered automation in production

Testbädden utvecklar demonstrationer i Stena Industry Innovation Lab (SIILab) som testar och utvärderar digitala lösningar för främst tre användningsområden.

  1. Dela information – både information om produkten, produktionssystemet och logistikkedjan
  2. Presentera instruktioner – olika typer av instruktioner presenteras och jämförs där bild-, text-, video-, AR- och VR-lösningar har utvärderats och testats
  3. Öka den individuella resursplaneringen.

Demonstrationerna inkluderar hela kedjan från underleverantörer och intern logistik till slutmontering.

→ Se film om SIILab

Se 3D-modell

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.