Demonstrating and testing smart digitalisation for sustainable human-centered automation in production

Projektledare:

Åsa Fasth-Berglund
Chalmers tekniska högskola
asa.fasth@chalmers.se

Information:

Testbädden utvecklar demonstrationer i Stena Industry Innovation Lab (SIILab) som testar och utvärderar digitala lösningar för främst tre användningsområden:

  1. Dela information – både information om produkten, produktionssystemet och logistikkedjan
  2. Presentera instruktioner – olika typer av instruktioner presenteras och jämförs där bild-, text-, video-, AR- och VR-lösningar har utvärderats och testats
  3. Öka den individuella resursplaneringen.

Demonstrationerna inkluderar hela kedjan från underleverantörer och intern logistik till slutmontering.