Demonstrating and testing smart digitalisation for sustainable human-centered automation in production

 

CSILabmiljön kommer genom tre demonstratorer utvärdera och testa digitala lösningar för att dela information, presentera instruktioner och öka den individuella resursplaneringen. Dessa implementeringar kommer att möjliggöra en mer effektiv och flexibel informations- och produktionssystem genom att minska cykeltider, ge operatörerna minskar tiden från idé till genomförande av digitala lösningar och integrera olika hård- och mjukvarulösningar. Resultaten kommer att spridas till andra branscher, universitet och institut både IRL och digitalt vilket kommer att leda till en större acceptant och förhoppningsvis mer användning av digitala lösningar i den svenska produktionen. Detta kommer att locka den yngre generationen och minska demografiska problem.

.
Projektdeltagare:

Chalmers

Volvo Penta

MVV

Swedish Match

CM Hammar

IFS

#Mobile

Axxos

RISE IVF

Göteborgs tekniska college

.

Projektledare:

Åsa Fast-Berglund

Chalmers tekniska högskola

asa.fasth@chalmers.se

.

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X