Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Att börja litet med att ta nästa teknikkliv är bättre än att inte börja alls

  • Smart och proaktivt underhåll - är du beredd att ta nästa steg? Det var namnet på en kurs Produktion2030 gav under våren i samarbete med RISE och FKG, som riktade sig till personer som arbetar med underhåll inom industrin. Arrangören Sandra Mattsson, Tekn. Dr, forskare på RISE IVF, berättar vad du som inte gick kursen missade.

Vid två olika tillfällen under våren samlades 24 kursdeltagare, majoriteten från små och medelstora företag (SMF), och fick ta del av det senaste inom smart maintenance – vad som är hetast just nu och vad har andra gjort, samt bli varse om var både forskningen och ens eget företag befinner sig.

Dagens teknikframgångar, tillgång till billiga sensorer och molntjänster har gjort det möjligt att implementera ny smart teknik. Tekniken som finns tillgänglig idag ger automatisk tillgång till data man förut behövde lägga tid på att ta fram. Men för att ta nästa steg krävs ett helhetsgrepp där man behöver samla in olika typer av data, kunna identifiera kritiska stillestånd och logiskt beräkna vilken lösning som är mest lönsam.

Att ta nästa teknikkliv innebär enkelt uttryckt att man använder sig av nya hjälpmedel för att enklare och mer effektivt göra underhåll. Det kan till exempel handla om att använda QR-koder eller sensorer. Det behöver inte vara att använda sig att det som är mest high-tech utan det mest smarta för just ert företag, säger Sandra Mattsson.

Intresset bland SMF för att implementera digitaliseringens möjligheter inom i sin produktion upplever Sandra Mattsson som stort, men däremot är det många som inte vet vad det innebär och hur man ska börja. Steg ett menar hon är att ledarna vet vad det innebär för deras verksamhet och att man kan se en lönsamhet i digitaliseringen. Även om implementeringar av vissa saker kommer att kosta mer än vad de ger tillbaka i början.

Anders Skoogh, forskningsledare och docent vid Chalmers, som var en av föredragshållarna uttryckte det så bra när han sa att underhåll är framtiden – att det är där den stora potentialen finns. Men det är en traditionell bransch där vi aktivt måste jobba för att få in ny arbetskraft som vill jobba med detta och öka attraktiviteten kring dessa typer av jobb, säger Sandra Mattsson.

Efter den avslutade kursen tror Sandra Mattsson att de flesta tog med sig att det finns stora möjligheter samt att det krävs att man tar hjälp utifrån eftersom man inte kan klara allt själv. Då gensvaret kring vårens genomförda kurs var så positivt planeras samma kurs att hållas igen i höst i Borås. Håll utkik på Produktion2030:s webb för mer information.

Sandra Mattssons bästa tips till SMF som vill ta nästa teknikkliv;

  1. Börja litet, börja där ni är, börja med det enkla – det viktigaste är att ni börjar!
  2. Involvera personalen från början, speciellt om det handlar om en teknikförändring
  3. Skaffa er en bra bild av var ni är och vart ni ska – vad är syftet med förändringen ni vill genomföra?
  4. Ha en långsiktigt plan för kompetensförsörjning och attraktivt arbete

Läs gärna mer om vad underleverantörer tycker är en bra start på din digitaliseringsresa här >

Sandra Mattsson
Tekn. Dr, forskare på RISE IVF

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.