Du läser
Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt 2021!

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt 2021!

  • Tiden går fort när man har roligt. Det känns otroligt att Produktion2030 nu avrundar sitt sjunde verksamhetsår.

När 2020 drog igång hade Produktion2030 just genomgått sexårsutvärderingen och vårt program fick mycket bra betyg för innovationsprojekt, utbildningar, Teknikworkshops och mycket mer. Vi fick även med beröm godkänt för en bred spridning av resultat i Sverige och internationellt. Planeringen för 2020 låg klar, med workshops, kurser, konferenser, seminarier och projektmöten inplanerade.

Vi vet nu att 2020 blev ett av de märkligaste åren för oss alla, världen runt. Alla planer omkullkastades, Coronapandemin lämnade ingen verksamhet oberörd.

Nu närmar sig slutet på 2020 och vi kan titta tillbaka på ett händelserikt år trots allt, med många nya lärdomar. Även om allt fick ställas om kunde vi genomföra en stor del av planerade insatser – men på ett annat sätt.

Flexibilitet, kundanpassning, användning av digitala verktyg och snabb omställning är egenskaper som beskriver effektiv och hållbar produktion med hög produktivitet. Dessa egenskaper präglade också arbetet i Produktion2030. Projektmöten, seminarier och Teknikworkshops genomfördes digitalt, med fler deltagare och stort engagemang, eftersom digitala möten inte har några begränsningar i tid och rum. Kurser och utbildningar för företag kunde genomföras på ett flexibilitet sätt, anpassade efter målgrupperna som medarbetare i industrin, forskarstudenter eller produktionschefer. Digitaliseringen gick blixtsnabbt, på ett par veckor gick digitala möten och konferenser på Zoom och Teams från att vara en ovan engångsföreteelse till vardag som alla lärde sig behärska. Effektivitet och hållbarhet är självklara effekter från året som gått, där tiden har utnyttjats väl och långa resdagar med väntetider på tågperronger och flygplatser gått från vardagsmat för de flesta till bleknande minnen…

Jag vill här lyfta fram tre större projekt som haft särskilt stora effekter under 2020: Digitala Stambanan, Ingenjör 4.0 och Produktion2030:s digitala konferens som genomfördes den 10 november.

Digitala Stambanan: med fokus på att skapa värde och effektivitet utifrån digitalisering av industrins värdekedjor. Digitala stambanan har samlat nära 30 stora och mindre industriföretag, samt forskare från universitet, högskolor och RISE. Det finns mängder av insikter och inspirationsmaterial att hämta på www.digitalastambanan.se.

Ingenjör 4.0: Vi vet sedan länge att behovet av fortbildning av industrins alla ingenjörer är stort, särskilt kopplat till digitalisering och Industri 4.0. Produktion2030:s framgångsrika koncept för kvalificerad, digital fortbildning för ingenjörer kallas därför Ingenjör 4.0 och konceptet har med stor framgång testats på ett antal pilotföretag under 2020. Efterfrågan av fortbildning på avancerad nivå är minst sagt hög. Det är med stolthet vi nu kan erbjuda Ingenjör 4.0 till många fler företag och kunskapstörstande ingenjörer genom plattformen www.kompetens.nu.

Produktion2030:s digitala konferens: har vartannat år samlat aktörer inom produktionsområdet från hela Sverige för lärorika och intressanta konferenser. I år blev det annorlunda. Med en digital plattform kunde konferensen trots allt genomföras, med högt deltagande från hela Sverige. Vår key note-talare från World Economic Forum uppskattades av många. Francisco Betti, liksom alla andra medverkande från industrin, branschorganisationer, lärosäten och RISE kunde medverka digitalt, utan att lämna ina skrivbord därhemma!

Snart tar ett nytt år vid. Vår förhoppning är att vi alla, med passion för produktion och hållbar produktion i Sverige, fortsätter att stärka samverkan, innovationsförmåga och kompetens.

Den 11 december öppnade vi vår 13:e utlysning, med en budget på 30 miljoner kronor – ett utmärkt tillfälle att fortsätta utveckla smart och hållbar produktion i Sverige!

Läs mer om utlysningen här
Ansök och läs mer på Vinnovas webb

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.