Utlysning 13, vår 2021: SIP Produktion2030 – Utmanande projekt för hållbar konkurrenskraft

ANSÖKNINGSPERIOD: 2020-12-11 —› 2021-03-04

Hållbar konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri Produktion2030 finansierar utmanande forsknings- och innovationsprojekt som skapar hållbar konkurrenskraft för tillverkningsindustrin i Sverige.

Arbetar du med forskning och innovation inom tillverkningsindustrin, på högskola, universitet eller på ett forskningsinstitut? Drivs du av utmaningar inom produktionsområdet och vill samarbeta med andra företag och organisationer

SIP Produktion2030 – Utmanande projekt för hållbar konkurrenskraft

ANSÖKNINGSPERIOD: 2020-12-11 —› 2021-03-04

Hållbar konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri Produktion2030 finansierar utmanande forsknings- och innovationsprojekt som skapar hållbar konkurrenskraft för tillverkningsindustrin i Sverige.

Arbetar du med forskning och innovation inom tillverkningsindustrin, på högskola, universitet eller på ett forskningsinstitut? Drivs du av utmaningar inom produktionsområdet och vill samarbeta med andra företag och organisationer

Vad kan ni söka för?

Utmanande forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på Produktion2030s industriella utmaningsområden

 

Vem kan söka?

Högskolor, universitet och forskningsinstitut, i samarbete med företag.

 

Hur mycket kan ni söka?

Max 6 miljoner kronor kan sökas för max tre år

 

Viktiga datum

Öppningsdatum: 11 december 2020
Sista ansökningsdag: 04 mars 2021 kl 14:00

Projektstart senast: 29 april 2021
Projektavslut senast: 26 april 2024
Beslutsdatum: 08 april 2021

 

Så här ansökar ni

För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

 

Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

Så här går det till att ansöka och rapportera

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger.

 

Detta händer när utlysningen stängt

När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

 

Vem kan läsa er ansökan?

Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

 

Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

Tidigare utlysningar

Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik

Produktion2030 är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar i Sverige för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.