Du läser
Testbäddar ger ny teknik skjuts framåt

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Testbäddar ger ny teknik skjuts framåt

  • Testbäddar är en grogrund för nya idéer och ett sätt att komma framåt med ny teknik och utveckling snabbare. Det menar Katarina Myrehed, ABB Industrial Automation, projektledare för Produktion2030:s testbäddsprojekt PADME
Testbäddar PADME Projektgruppen

PADME har undersökt hur processindustrins högt digitaliserade och sammankopplade system skulle kunna användas inom tillverkningsindustrin för att förbättra cykeltid och produktivitet. Något många tillverkningsföretag skulle ha stor nytta av.

Vi har gjort ett ”proof of concept” och det finns många idéer till fortsättning, berättar Katarina Myrehed.

Nu går det att ta del av resultatet i vårt demorum och på webben, vilket vi hoppas ska tjäna som inspiration för framtida projekt och för andra som vill genomföra den här typen av digitalisering.

Ny teknik är ofta en stor investering både i fråga om tid, pengar och engagemang. Testbäddar är viktigt för att kunna testa i liten skala innan den nya tekniken skalas upp.

— Parallellt med PADME deltar vi på ABB i ett annat initiativ tillsammans med RISE och ett antal andra företag där vi sätter upp testlabb dit man ska kunna komma och prova sina automationsidéer innan man gör investeringar i den egna produktionen, säger Katarina.

Statliga satsningar viktiga för att komma igång

Katarina menar att strategiska innovationsprogram som Produktion2030 är viktiga för att göra den här typen av proof of concept. Ska man genomföra projekt direkt i produktionen är tröskeln hög avseende prioriteringar, risker, kostnader etc. och det kan lätt stanna vid förstudier som sedan läggs på hög. Testbäddar skapar en grogrund för nya idéer och möjliggör att komma framåt med ny teknik och utveckling snabbare.

— Det här är ett sätt att faktiskt komma igång. Tack vare PADME kan vi på ABB nu erbjuda en lösning för tillverkande företag som är anpassad till deras behov, säger Katarina. Inom projektgruppen har de olika deltagarna fått ökad kompetens och förståelse för ett nytt marknadssegment. Det har också bidragit till att skapa interna samarbeten inom ABB som vi inte hade kunnat prioritera annars.

Att delta i strategiska innovationsprogram är ett sätt att lyfta blicken och skapa utrymme för att testa nya idéer och ny teknik. Men också att hitta nya samverkansparter.

ABB skulle troligen inte samverkat med t.ex. Mälardalens högskola i ett sådant här projekt utan Produktion2030, säger Katarina.

Så vilka resultat och effekter har PADME gett upphov till?

— Både ABB Industrial Automation och ABB Robotics har deltagit i projektet och ett direkt resultat är att dessa affärsområden samarbetar och nu funderar på hur systemet kan utvecklas vidare. Konceptet diskuteras också med intresserade kunder till ABB, säger Katarina.

Mälardalens högskola har kunnat använda resultat från PADME i undervisningen och fått inblick i industrins förutsättningar och behov. Projektdeltagarna Level21 och RISE har tillsammans ett nytt projekt på gång som en spinoff av PADME.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.