Du läser
Ny kunskap når företagen snabbare

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Ny kunskap når företagen snabbare

  • Inom Produktion2030:s instrument Små och medelstora företag görs ny kunskap från forsknings- och innovationsprojekt tillgänglig för just små och medelstora företag (SMF). Det sker genom Teknikworkshoppar, kurser och lättillgängligt material.

När Produktion2030 utvärderades 2019, lyfte utvärderarna särskilt fram att programmet är bra på att korta tiden från att ny kunskap tas fram tills att den nyttiggörs i företagen. Bland annat genom Teknikworkshopparna. Hittills har fler än 70 Teknikworkshoppar genomförts och cirka 300 SMF har deltagit. Under 2020 planeras ytterligare 35 Teknikworkshoppar.

En anledning till att vi lyckats så bra med Teknikworkshopparna är att RISE och IUC-nätverket samverkat tätt och länge. Vi har hittat våra roller och lyckats väldigt väl i att identifiera vår värdeked ja. Det finns inget konkurrenstänk utan vi ser istället hur vi kompletterar varandra, berättar Birgitta Öjmertz, som själv arbetar på RISE

– RISE står för kopplingen till akademin och paketering av forskningsresultaten, IUC-nätverket har företagskontakterna och nätverken. Kombinationen blir guld, lägger Jenny Bramell till.

RISE och IUC-nätverket samverkar även inom flera andra satsningar såsom Produktionslyftet, där Produktion2030 numera är en av finansiärerna, och Robotlyftet.

Lyckad samverkan bygger på förtroende. Det får man när man lär känna varandra och förstår varandras styrkor och begränsningar, säger Jenny

En annan framgångsfaktor som Birgitta och Jenny lyfter fram är långsiktigheten. Redan från start har de sett Teknikworkshopparna som ett långsiktigt arbete. Det har gjort att de arbetat med ständig förbättring av konceptet istället för att uppfinna hjulet inför varje workshop.

Så vad kan man som deltagare förvänta sig av en Teknikworkshop?

– Du lär dig något nytt, du träffar forskare och andra företag att utbyta erfarenheter med och du hinner reflektera över vad du ska göra med din nya kunskap när du kommer hem, säger Birgitta

– En grund för att det ska bli bra är att vi är måna om att bjuda in de företag vi tror att ämnet passar för, så att det ska bli ett ömsesidigt utbyte, säger Jenny. Gruppen är så liten att alla blir aktiva och företagen som deltar är generösa och delar med sig av erfarenheter och idéer

Något som särskiljer Teknikworkshopparna är att det är forskaren själv som leder workshoppen. Forskaren har med sig hela sin kunskap, inte bara det specifika forskningsprojekt som är i fokus på workshoppen. Det ger Teknikworkshopparna både spets och djup.

Ett viktigt mål med Teknikworkshopparna är att företagen och forskaren ska lära känna varandra. På så sätt kan ny samverkan initieras och forskaren får med sig nya utmaningar från industrin som kan leda till vidare forskning. En del forskare samlar även in data till sin forskning vid träffarna.

Forskarna är väldigt positiva till upplägget. Både att känna att det finns ett så stort intresse för det man gör och att se hur den egna forskningen kan användas i industrin, säger Birgitta

Ny kunskap ska komma till nytta

Birgitta och Jenny menar att alldeles för lite forskningresultat når ut till nytta i företagen i den omfattning och takt som behövs. Därför är det avgörande att strategiska innovationsprogram som Produktion2030 satsar på kunskapsspridning.

När förändringshastigheten ökar behöver vi hitta fler och snabbare vägar att omsätta ny kunskap i industrin. Små och medelstora företag har inte alltid möjlighet att delta i forskningsprojekt men behöver kunskapen ändå, säger Birgitta

– Även om vårt nuvarande arbetssätt fungerar bra har det en begränsning. Det finns ett tak för hur många aktiviteter vi kan genomföra och hur mycket tid forskarna kan avvara, säger Jenny. Men vi undersöker andra vägar – kan till exempel delar av en Teknikworkshop vara digital?

Birgitta och Jenny poängterar också styrkan i ett helhetserbjudande till företagen.

– Vi tittar på hur vi kan hjälpa företagen vidare efter en Teknikworkshop. Alla som varit på en Teknikworkshop om additivtillverkning är kanske inte redo att börja additivtillverka nästa dag. Då kan de testbäddar där Produktion2030 bidrar med finansiering vara ett bra nästa steg för att se om detta är något företaget bör satsa på eller inte. På så vis kan vi guida företagen vidare.

Vid årets slut har det arrangerats fler än 100 Teknikworkshoppar där flera hundra SMF deltagit. Men det är bara början menar Birgitta och Jenny.

Alla tycker att vi nått många företag, men vi har bara skrapat på ytan. Vi måste hitta fler sätt att effektivt nå ut med ny kunskap. Vi har bara börjat!

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.