PADME – Process Automation for Discrete Manufacturing Excellence

.

Projektledare:

Katarina Myrehed
ABB Industrial Automation, Energy Industries
[email protected] 

.

Information:

Flera tecken tyder på en förskjutning av den globala industrin från Hög Volym Låg Mix tillverkning mot mer kundanpassad Låg Volym Hög Mix (LVHM) tillverkning närmare kunder och kvalificerad arbetskraft. LVHM tillverkning kräver dock ökad flexibilitet. En tillverkningsprocess flexibilitet och prestation påverkas negativt av felaktig, sen, motsägelsefull och/eller bristande information, samt operatörer eller maskiner som inte har möjlighet att dra nytta av tillgänglig information. Problemhantering inom tillverkande industri är idag vanligtvis reaktiv och baserad på händelser som har inträffat, ex vis maskinstopp eller ofullständiga orderdata, med produktionsstopp och lägre produktivitet som resultat.

 

Processindustrin har däremot, framgångsrikt och under lång tid använt digitala system, ex vis Collaborative Process Automation Systems (CPAS), för att kontinuerligt styra och övervaka processer. CPAS möjliggör proaktiva åtgärder innan ett produktionsstopp inträffar. Den grundläggande idén med projektet är att undersöka och visa hur de beprövade, digitaliserade systemen och tekniken för processindustri, dvs CPAS, kan användas inom tillverkande industri för att ge förbättringar inom säkerhet, kvalitet, ledtid och kostnad/produktivitet. Något som i sin tur ökar industrins konkurrenskraft. Det kommer också att utredas hur användning av CPAS inom tillverkande industri kan förbättra hållbarheten i ett produktionssystem, genom förbättrad skalbarhet och ökad flexibilitet.

.

Projektdeltagare:

ABB

MdH

RISE

Level 21

 

Referensföretag:

 

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X