Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Visibilitet av värdenätverk för cirkularitet och miljöeffektivitet (VIVACE)

VIVACE-projektet kommer att dra nytta av industriell digitalisering och kombinera flera perspektiv (från hela värdekedjor och produktlivscykler, till distributionskedjor och tillverkningsprocesser) för att skapa en verktygslåda med skalbara datastödda lösningar för cirkulär och miljöeffektiv produktion.

Projektet syftar direkt till att stödja tillverkande företag i deras hållbarhetsövergång genom förbättrad cirkularitet och miljöeffektivitet.

Målen är att:

  • Utveckla och validera ett ramverk för synlighet av produktions- och leveransnätverk för att stödja beslutsfattande mot ökad resurseffektivitet och cirkularitet.
  • Utveckla en praktisk verktygslåda (skalbara verktyg och metoder) för att öka transparensen och synligheten av miljöprestanda över produktens livscykel.
  • Konvertera EU:s hållbarhetskrav till handlingsbara nyckeltal, välj vad som ska mätas (distributionskedjeorienterade, produktorienterade och processorienterade nyckeltal).
  • Utveckla datamodeller för att stödja automatiserad identifiering av förbättringar för resurseffektivitet och avfallsminskning i produktion och längs distributionskedjor.

Projektledare
Mélanie Despeisse, Chalmers
[email protected]
+46 73 387 3209

Vi som samverkar
→ Chalmers Tekniska Högskola AB

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.