Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Smart teknik för hållbar produktion genom självutveckling

Vi har i andra projekt utvecklat smarta kläder som mäter arbetsställningar samt fysiologisk belastning på individen. Analysen av dessa mätdata ger en bedömning av arbetsskaderisker.

Idén i denna ansökan innebär att utveckla ett självutvecklingssystem, med program- och hårdvara utöver de smarta kläderna så att operatörer lär sig själva att utveckla sitt arbete och sin arbetsplats mot bättre hållbarhet. I första delprogrammet förbättrar operatören sin arbetsteknik, genom feedback från rygg och överarmars arbetsställningar. Här ger tekniken en återkoppling till individen när ryggen eller överarmarna belastats för mycket under för lång tid, med en vibration i respektive kroppsdel, visuellt eller via ett röstmeddelande.

I andra steget introduceras även avvikelse- och kvalitetsåterkoppling, t ex att skruvförband inte dragits med korrekt moment. Återkoppling sker med vibrationer, röst eller visuellt. I tredje steget hanteras de arbetsmoment som trots arbetsteknik träningen fortfarande är olämpliga, genom att operatören själv identifierar vilka dessa är utifrån teknikens feedback. Operatören åtgärdar vad som är möjligt, t ex placering av verktyg och material, och testar utfallet. Det som operatören inte kan åtgärda själv lyfts till arbetsledning och produktionsteknik så att de kan hantera de oönskade situationerna för operatören genom organisatoriska och tekniska åtgärder. Detta system för självutveckling förstärker social och ekonomisk hållbarhet, och FNs mål 8, 9 och 12.

Projektledare
Jörgen Eklund
Kungliga tekniska högskola
[email protected]
+46 (0)31-772 13 56

Vi som samverkar
Kungliga Tekniska Högskolan
Scania

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.