Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknologi för klimatvävar för ökad kontroll av klimatet i växthus med RFID

RFID-teknologi har inte tidigare tillämpats på klimatväv. Syftet är att förlänga vävens livslängd samt hjälpa produktutvecklare att optimera vävens egenskaper.

Det föreslagna projektet kommer att gynna svensk industri då Svensson, världsledande tillverkare av klimatvävar för växthus, tillverkar sin väv i Sverige. Visionen är att varje väv med hjälp av RFID-teknologi ska kunna samla information avseende klimatet i växthuset och därigenom hjälpa odlare världen över att optimera sina skördar.

Detta projekt är sammansatt av aktörer inom olika sektorer med unika och kompletterande vetenskapliga och tekniska kompetenser, som möjliggör en komplett kedja som gemensamt ser den stora potentialen i kopplingen mellan klimatvävar, informationsteknologi, miljöfrågor (tex. energibesparing) och produktion. Svenssons kontroll över produktionskedjan innebär att förmågan att komma till ett verkligt test av integrerade RFID teknik i klimatvävar är stor.

I projektet används kommersiellt tillgängliga RFID-läsare, RFID-chip och sensorer för att ta fram en integrerad prototyp. Prototypen testas i laboratoriemiljö och resultat från detta används för att installera en prototypväv i ett växthus.

Projektet kommer att utföra en kostnadsuppskattning och lägga basen för framtida optimering vilket ökar sannolikheten för att Svensson kommer att gå vidare med RFID-teknologi och i framtiden sensorer i klimatvävar.

Projektledare
Louise Holgersson
RISE IVF
louise.holgersson@ri.se
+46 (0)31-772 13 56

Vi som samverkar
→ RISE IVF
→ RISE Acreo
→ Svensson

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.