Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Lasertexturering före termisk sprutning (LaTex)

Termisk sprutning är en beläggningsteknik som ofta används för att snabbt bygga tjocka tåliga beläggningar på olika material för ytegenskaper, hållbara skikt och reparationer. Under processen sprutas ett smält material på en ojämn yta; smältan fyller ytans håligheter och stelnar för att på så sätt skapa en sammankoppling mellan materialen.

Den resulterande vidhäftningen är främst mekanisk; substratytans topografiska struktur är därför nyckeln till en god låsning. Idag skapas den ojämnheten genom sandblästring, dvs. ytbombardering med hårda partiklar för att skapa kratrar, i en flerstegsprocess som inkluderar för- och efterbehandling. På detta sätt uppnås en ren yta med tillräcklig grova ojämnheter (kemisk avfettning, borttagning av sandrester med tryckluft).

Projektet LaTex föreslår att dagens flerstegsblästringsprocess ska ersättas med enstegsprocessen lasertexturering. Forskning har visat att lasertexturering är en effektiv förbehandling för termisk sprutning för att få beläggningar med god vidhäftning och lång livslängd. Mycket reproducerbara och specifika ytstrukturer uppnås med ett smart val av laserparametrar. Ur ett miljöperspektiv kommer implementeringen av lasertexturering att ha flera positiva effekter: inget behov av kemikalier, vatten eller sand; minskad elförbrukning; förbättrad arbetsmiljö genom eliminering av buller, vibrationer och damm i samband med blästring.

Projektets mål är att demonstrera effektiviteten av lasertexturering före termisk sprutning i industriella miljöer. Arbetet kommer att utföras av ett konsortium som täcker hela värdekedjan och kommer att delas in i fyra huvudaktiviteter: texturdesign, demonstratorer, studie kring industrialisering och spridning av resultat.

Projektledare
Cecilia Goyenola, RISE IVF
cecilia.goyenola@ri.se
+46 707806217

Vi som samverkar
→ RISE IVF
→ Högskolan Väst
→ Azelio
→ Tenneco
→ LEAX Skaraborg
→ IKEA of Sweden
→ Agaria
→ Skandinavisk Ytförädling

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.