Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

DigIN – Digital infrastructure for smart manufacturing

DigIN kommer att utveckla och demonstrera en digital infrastruktur för smart tillverkning som integrerar utvecklings- och produktionsinformation till en digital tvilling av produktionssystemet.

Denna dubbla modell speglar både planerat och verkligt produktionssystem och stödjer beslut för monteringsplanering, baserat på de senaste produktkonfigurationerna samt på korrekta uppgifter om produktionskapaciteten. Utmaningen är att kommunicera data mellan IT-system som används för att utveckla produktionssystemet och IT-system för tillverkning och uppföljning. Scanias befintliga trampbilsfabrik kommer att digitaliseras för att visa infrastrukturen med en implementering baserad på Scanias befintliga portfölj av IT-system för design, beredning och produktion. Projektet förväntas leda till ökad insikt avseende potentialen i smart tillverkning och digitalisering via en integrerad informationsinfrastruktur.

Se 3D-modell

Projektledare
Gunilla Sivard
Kungliga Tekniska högskolan
[email protected]

Samverkande parter
PMH
Scania
Solme
RISE IVF
Eurostep

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.