Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

VarGa – Adaptive control of varying joint gap in LBW

Projektet syftar till att öka flexibiliteten för små serier, förenkla införande av nya produkter eller nya material vid robotiserad laser svetsning såväl som att säkerställa en hög och jämn kvalitet.

Att hitta och kunna följa en stumfog med nollspalt eller med varierande spalt kräver omfattande tester före produktionssvetsning. Risk att svetskvalitet påverkats av fogen kräver komplicerad inspektion/kontroll för att hitta t ex smala bindfel.

För att åstadkomma detta kommer en adaptiv lösning att tas fram som ska säkerställa en jämn svetsgeometri och konsistenta svetsegenskaper även om fogspalten varierar eller om det finns osäkerhet om fogens position. Kostnader för ställtider i lasercellen, för- och efterarbeten kommer att kunna minskas och större toleranser i fogberedning och fixturering kan accepteras. Lösningen kommer att baseras på ett beröringsfritt bildsensorsystem tillsammans med speciell belysning integrerat i lasersvetshuvudet kombinerat med adaptiv styrning av trådmatning, svetsparametrar och justering av robotbana.

Målet för projektet är att nå MRL nivå 5
Projektdeltagare inkluderar forskningsorganisationer (Högskolan Väst, Luleå Tekniska Universitet, RISE KIMAB, stora och små lasersvetsande företag (GKN Aerospace, Siemens Turbomachinery, Brogren Industries, Wugan Tailored Blanks, Northcone), en branschorganisation (Svetskommissionen) och laser system integrator (Permanova Lasersystem).

Projektledare
Swerim AB
[email protected]
08 440 48 00

Vi som samverkar
→ RISE KIMAB (Kimab)
→ Högskolan Väst (HV)
→ Luleå Tekniska Universitet (LTU)
→ GKN Aerospace Systems (GKN)
→ Siemens Industrial Turbomachinery AB (Siemens)
→ Brogren Industries (Brogrens)
→ Permanova Lasersystem AB
→ Wugang Tailored Blanks Sverige AB
→ Northcone
→ Svetskommissionen
→ Swerim AB

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.