Utmaningar men också möjligheter med additiv tillverkning

Fem nya projekt beviljades finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning ”Effektiva värdekedjor genom digitalisering”. Här presenteras projektet Demonstration of Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive Manufacturing (DiDam) lite närmare.

Projektledare Ola IsakssonChalmers tekniska högskola:

Projektet DiDam går i korthet ut på att demonstrera lösningar för att kommunicera och hantera information i komplexa värdekedjor för att kunna industrialisera additiv tillverkning. Det finns en enorm teknikutveckling och framtidstro, men än så länge relativt få tillämpningar i industrin. En flaskhals är de förändrade arbetssätt som additiv tillverkning innebär med nya leverantörer, nya förhållanden och hanteringen av digital information på helt nytt sätt.

Det mäts mycket mer i tillverkningsprocessen, något som följer med genom hela livscykeln. Beträffande spårbarheten med så kallade digitala spår (Digital Threads) är det viktigt för visionen att kunna skräddarsy en produkt i små serier där ”leverantören” kan sitta var som helst i världen. Istället för att skicka en produkt så tillverkas den i ett lokalt så kallat ”Print House” nära kunden. Här är utmaningen att kunna lita på tillverkaren liksom hanteringen av potentiellt känslig information för den som äger designen.

Vi tittar på de problem eller utmaningar som finns för att se hur digitala plattformar kan ta bort hindren så att företagen vågar investera i den nya tekniken och skala upp den industriellt. Vi har ett annat nyckelbegrepp, kallat digitala tvillingar (Digital Twins) där vi bättre kan nyttja de data vi mäter i processen och koppla det till dess digitala modell. Vi ser vad som verkligen händer i tillverkningen vilket gör att vi kan simulera bättre så att den digitala tvillingen levererar bättre predikteringar och anpassningar.

Det är också spännande att se vilka nya tillämpningar som finns, till exempel hur vi kan arbeta med återvunnet material, reparationsprocesser, pulveråtervinning – mycket kring att minska svinn och öka resursutnyttjandet. Det är stora förändringar för en industri som behöver samverka med nya specialister och aktörer, en beroendekedja som måste hanteras med olika roller i ekosystemet. Det är ett komplext område men vi har både starka resurser hos RISE och Chalmers liksom starka partner med en bra mix av företag. Ska additiv tillverkning in på våra stora företag så ställs det höga krav på att förstå och anpassa ny teknologi i verksamheten; samtidigt gillar vår forskargrupp inom System Engineering Design när det är komplext och lite trassligt … Vi har insikten av att värdet finns i beroenden och relationer, något vi kan bidra med till industrin.

Vi förringar inte på något sätt behovet av utvecklingen av både maskiner och material, tvärtom ska vi vara ett stöd för att dessa ska kunna utnyttjas i större skala. Vi kommer inte att kunna lösa alla utmaningar, däremot kan vi demonstrera specifika och tydliga fall. Det är en snabb teknikutveckling inom området där många företag är försiktiga med att dela med sig. Det kommer att behöva dela med sig till såväl kunder och partner, men vet de inte vad kommer de antingen att bli oförsiktiga och bränna sig – eller för lite vilket gör att de inte får den utveckling som tekniken har potential för. Det är här vi bygger ny kunskap.

Taggar: