Du läser
AI skapar nya värden i tillverkande industri

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

AI skapar nya värden i tillverkande industri

Den 25 augusti kunde Produktion2030s programchef Cecilia Warrol hälsa 100-talet deltagare välkomna till det digitala seminariet ”AI skapar nya värden i tillverkande industri”. Fokus för seminariet var de konkreta användarfall som presenterades av representanter från Mälardalens högskola, Chalmers, Örebro universitet och ABB Robotics. Nedan följer en kort resumé.

Efter välkomnandet och en kort introduktion till Produktion2030 lämnade Cecilia över ordet till Mikael Hedelind, projektledare på Mälardalens högskola. På uppdrag av Produktion2030 inventerade Mikael ifjol programmets projekt med koppling till AI. Bland projektportföljens 109 projekt valdes 14 ut för närmare analys och intervjuer med deltagarna. Intresset för området har vuxit kraftigt de senaste åren.

Den svenska strategin är relativt övergripande men säger bland annat att vi ska vara ledande och stärka den svenska välfärden. Enligt Mikael är det en bra guideline, men vad innebär det att vara ”bäst?

– Mycket handlar om teknik men egentligen är det tillämpningen som är det viktiga, fortsätter Mikael.

Mikael konstaterade att trots att Produktion2030 inte haft någon utlysning riktad mot AI så relaterar många av programmets projekt ändå till området. Egentligen är det dock inte AI som företagen efterfrågar utan lösningar på deras utmaningar. I omställningen mot digitalisering är AI ”bara” en byggsten, om än en viktig sådan.

Näste talare var Markus Bohlin, professor i tillämpad AI vid Mälardalens högskola, som betonade vikten av att kombinera AI-kunskap med industriell erfarenhet.

Att Markus som dataspecialist rekryterats till avdelningen för innovation och produktrealisering visar att även Mälardalens högskola identifierat nyttan med att kombinera produktionsteknik och datavetenskap.

Sedan följde fyra användarfall från Produktion2030s projektportfölj där AI ingått som en avgörande komponent och framgångsfaktor. Anna Syberfeldt från Högskolan Skövde visade smarta och prisvärda kameror som används för kvalitetssäkring hos Volvo. Mikael Rudin från ABB Robotics beskrev hur de tagit avancerade lösningar från processindustrin och applicerat på diskret tillverkning med bättre översikt och ökad produktivitet som resultat. Magnus Löfstrand från Örebro universitet, med sin side-kick professor Patrik Eklund från Umeå universitet, berättade om deras arbete kring digitala tvillingar och processimulering med hjälp av data direkt från produktionsprocessen.

Sist ut var Anders Skoogh från Chalmers med projektet SMASh och verktyget Smart Maintenance, där de skapar värde genom AI inom framtida underhåll. Med hjälp av en studie av 150 fabriker har de tagit fram ett verktyg som kan mäta behovet av underhållsutveckling. Ju mer automatiserad produktionen blir desto viktigare att allt fungerar som det ska. Kan du mäta kan du också jämföra med andra och förbättra – ett perfekt exempel på konkret tillämpning och stärkt konkurrenskraft.

Efter avslutande inlägg av AI-leverantörerna Martin Rugfelt från Sentian AI och Peiman Momeni från Peltarion kunde vi konstatera att även om det är trevligt att träffas fysiskt så kan ett digitalt seminarium vara väl så spännande och intressant. Seminariet lyfte betydelsen av AI, men som Mikael Hedelind förklarade så är AI en del av en större helhet. Detta stärktes av Markus Bolins konstaterande att det för framtiden förvisso krävs AI men att det måste kombineras med domänkunskap inom det område där det appliceras.

Även Anders Skoogh, liksom övriga talare, betonade vikten av att det är industrins efterfrågan av effektiva lösningar som är drivandet; avancerade algoritmer behövs men det är användarvänligheten och tillämpningarna som måste vara i fokus. Den som löser den ekvationen kommer att stå som vinnare.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.