Du läser
The Need for Speed – från forskning till framgång i företag med Produktion2030

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

The Need for Speed – från forskning till framgång i företag med Produktion2030

  • Science Week 2024

Medverkande:

Johan Stahre, Professor, Chalmers
Anna Syberfeldt, Professor, Högskolan Skövde
Anna Bird, VD, Mälardalens Industrial Technology Center

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.