Hitta forskningsaktör

Produktion2030 verkar för att öka och stärka samverkan mellan forskning och industri. Behöver du hitta forskare att samverka med? Produktion2030 har kartlagt forskare från akademi och forskningsinstitut.

Klicka på forskargrupperingar för att läsa mer.

Forskargrupperingens huvudfokus
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)
FORSKARGRUPPERING
ORGANISATION
01
02
03
04
05
06
FORSKARGRUPPERINGAR
Swerea IVF
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Swerea IVF
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Mittuniversitetet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Luleå tekniska universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Karlstads universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Luleå tekniska universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Linköpings universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers Centrum för Industrimatematik
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Fraunhofer-Chalmers Centre
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers Centrum för Industrimatematik
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Örebro universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Karlstads universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Swerea SICOMP
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Umeå universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Örebro universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Luleå tekniska universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Högskolan i Gävle
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Swerea IVF
01:
02:
03:
04:
05:
06:
RISE IVF
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Kungliga Tekniska Högskolan
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Luleå tekniska universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Luleå tekniska universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Luleå tekniska universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Högskolan i Halmstad
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Fraunhofer-Chalmers Centre
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Glafo
01:
02:
03:
04:
05:
06:
RISE IVF
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Lunds Tekniska Högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Lunds Tekniska Högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Linköpings universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Kungliga Tekniska Högskolan
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Lunds Tekniska Högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Mälardalens högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
SICS Swedish ICT
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Kungliga Tekniska Högskolan
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Linköpings universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Tekniska Högskolan i Jönköping
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Kungliga Tekniska Högskolan
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Linköpings universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Kungliga Tekniska Högskolan
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Swerea KIMAB
01:
02:
03:
04:
05:
06:
SP Sveriges Tekn. Forskningsinstitut
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Högskolan i Skövde
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Örebro universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Swerea IVF
01:
02:
03:
04:
05:
06:
RISE IVF
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Linköpings universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Luleå tekniska universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Mittuniversitetet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Linnéuniversitetet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Linköpings universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Umeå universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Jönköping University
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Linnéuniversitetet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Linnéuniversitetet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Karlstads universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Lunds Tekniska Högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Tekniska Högskolan i Jönköping
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Lunds Tekniska Högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Swerea KIMAB
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Luleå tekniska universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Örebro universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Linköpings universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
RISE IVF
01:
02:
03:
04:
05:
06:
RISE IVF
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Swerim
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Swerea IVF
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
RISE Acreo
01:
02:
03:
04:
05:
06:
RISE IVF
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Blekinge Tekniska Högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Blekinge Tekniska Högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Linköpings universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Linköpings universitet
01:
02:
03:
04:
05:
06:
Chalmers tekniska högskola
01:
02:
03:
04:
05:
06: