Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Interaktivt verktyg för ökat kunskapsinnehåll i tidiga skeden av teknisk design

Projektet skall bekräfta eller vederlägga hypotesen om ett digitalt verktygs roll i utvecklingen av en tillverkares konkurrenskraft, och visa hur resultaten skall användas.

AB Kontaktpressning tillverkar och monterar specialkablage för komplicerade utmaningar till de flesta svenska industrisegment. Det är ett typiskt svenskt tillverkande företag: stor flexibilitet, snabb svarstid, produkter som görs unika för en viss produkt, komplexa produktkrav och trovärdig dokumentation. De har också utmaningar som är typiska för många i svensk tillverkande industri: de blir sent involverade, kunderna saknar kunskap om den produkt de beställer och tidsspannen är korta.

En lösning på många av dessa problem vore att ha utrymme att utnyttja sin förmåga att hjälpa kunderna med val av system och lämpliga produkter, och tona ner sin roll som utförare. AB Kontaktpressning vill därför arbeta mer med kunderna i tidiga skeden så att de kan öka kunskapsinnehållet i sitt erbjudande genom att utnyttja sin expertis för kundernas bästa.

Hypotesen är att en digital plattform i form av ett interaktivt verktyg online (sannolikt baserat på HTML5 som är utmärkt för grafisk användarmanipulation drag-and-drop) gör att expertisen hos producenter av speciallösningar kommer kunderna till godo tidigt, vilket långsiktigt betyder ökad konkurrenskraft för tillverkaren.

Sådana verktyg finns för privatpersoner (konsumtionsvaror och fordon), men inte för kundens egna skisser av komplicerade system, och särskilt inte Business-to-Business, länkat till tillverkarens produktion, lättillgängligt och on-line utan kommersiella CAD-system. Det vore helt nytt. Om vi lyckas.

Samverkande parter
→ RISE IVF
→ AB Kontaktpressning

Projektledare
Dan Engström
RISE  IVF
[email protected]
070-780 61 47

Relaterade projekt
→ 3D-SILVER – Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering
→ Den tekniska innovationsfabriken
→ Digitalisering av fogningsberedning
→ Digitaliseringskoncept för två-materialgjutning (DIGICAST)
→ Logik inom tillverkning
→ Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.