Now Reading
Learn more about Ingenjör4.0

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Learn more about Ingenjör4.0

Gabriel Sebastian Volvo Group shares his experience of the module Standards and Interoperability in Digitized Industry.

→ Read more about Ingenjör 4.0 here

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.