En ny era inom produktion – Produktion2030:s tioårskonferens

160 personer från stora och små teknikföretag, universitet, högskolor och forskningsinstitut samlades på Geelys konferenscenter Uni3 i Göteborg för att inspireras och diskutera en ny era inom produktion där nya, avancerade teknologier – Deep tech driver utvecklingen.

Ta del av våra filmer som beskriver delar av Produktion2030:s arbete under 10 års tid:

Filmer

Se våra introduktionsfilmer, Deltagares vittnesmål och inspelningar från delar av Produktion2030:s tioårskonferens

Sammanfattningar

Dagens moderator var Produktion2030s programchef Cecilia Warrol som hälsade välkomna till ett firande av 10 år av innovation och samverkan inom produktionsområdet.

EIT Deep Tech Talent Initiative

Ingrid Rigler, European Commission, berättade om EIT Deep Tech Talent Initiative som ska utbilda en miljon talanger inom EU i Deep tech fram till 2025. Deep tech-innovation är inte bättre än människorna bakom tekniken sa Ingrid och menade att upskilling och reskilling av arbetskraften är ett absolut måste för Europa.

Deep tech – den nya eran i tillverkningsindustrin

Men vad är då egentligen Deep tech? Johan Stahre, Chalmers och vice programchef för Produktion2030, berättade att Deep tech är avancerade, forskningsnära, ännu inte fullt utvecklade tekniker. Idag handlar det om tekniker som AI, digitala tvillingar, maskininlärning, och additiv tillverkning. Tillverkningsindustrin har genom åren varit snabba att anta och implementera Deep tech.

Greta Braun, Chalmers, lyfte fram att Deep tech ska göra människor bättre, inte ersätta människor. Hon visade också på hur Industri5.0s tre grundpelare; människan i centrum, hållbarhet och resiliens blir möjliga genom användning av Deep tech.

Deep tech i produktion – exempel från Produktion2030

Vi bjöds sedan på några exempel på hur Deep tech kan användas i produktion från Produktion2030s projektportfölj. Först handlade det om AI. Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde, berättade om projektet VISION som hjälper företag med kvalitetskontroll i realtid med hjälp av AI. Företag vill ha 100% kvalitet, med AI är det möjligt sa Anna. Anders Skoogh, Chalmers, har samverkat med företag kring att använda AI för att förutse maskiners livslängd. Något som snabbt blir ett starkt business case berättade Anders.

Jannicke Baalsrud Hauge, KTH, visade sedan på hur digitala tvillingar kan användas i tillverkningsindustrin. Digitala tvillingar kan hjälpa oss öka effektiviteten med förbättrad kvalitet och bättre förståelse för vad som verkligen händer vilket ger bättre beslutsunderlag för framtida investeringar.

Produktion2030s testbädd DiLAM, Digitalized Large Scale Additive Manufacturing, resulterade i Emil Johanssons startup Adaxis som idag har 15 anställda och kunder över hela världen. Emil arbetade tidigare på RISE och där pågick ett projekt där RISE och ABB tidigt såg potentialen med att additivt tillverka, eller 3D-printa, stora delar. Emil berättade att tanken var att kunna ta en robot och omvandla den till en 3D-skrivare som går att ställa var som helst. Idag säljer hans företag Adaxis mjukvara som gör det möjligt att omprogrammera vilken robot som helst till en 3D-skrivare.

Upskilling för Deep tech – Ingenjör4.0

Efter lunch berättade Bengt-Göran Rosén, Högskolan i Halmstad, och Anna Öhrwall, Luleå tekniska universitet, om Ingenjör4.0 som erbjuder upskilling inom Deep Tech för svensk tillverkningsindustri. Ingenjör4.0. består av webbaserade moduler utvecklade av 13 svenska lärosäten i samverkan. Innehållet i modulerna är ofta på forskarnivå och Ingenjör4.0 är ett sätt att extremt snabbt ta forskning till industrin. Initiativet väcker stort intresse från Europa och är enligt Produktion2030s nioårsutvärdering state-of-the-art inom upskilling på europeisk nivå.

Kunskap, ny teknik och möten – Teknikworkshoppar

Små och medelstora företag är ryggraden i svensk tillverkningsindustri. Genom Produktion2030s Teknikworkshoppar blir ny kunskap och forskningsresultat snabbt tillgängliga för företagen. Samtidigt får forskarna ökad kunskap om företagens behov berättade Birgitta Öjmertz, RISE, som är ansvarig för Teknikworkshopparna. Pia Holmberg, IUC Syd, pekade också på de nätverk som byggs genom Teknikworkshopparna; både mellan företag som deltar och mellan företag och forskare. Hittills har runt 2000 personer från 700 olika företag deltagit i Teknikworkshopparna.

Hållbar framtid inom produktion

Anna Falk, Falks Metall, Ann Sofie Gullbring, Volvo Group Trucks, Cecilia Lack ,SKF, Linda Fransson, Gnosjö Automatsvarvning och Tove Frisk, Bruzaholms Bruk diskuterade hållbarhet, Deep tech, kompetens och samverkan för en hållbar framtid inom produktion. Närhet till forskningen för att kunna lära – och lära snabbt, att våga satsa för att ta ledningen och att använda nya avancerade teknologier för att förbättra både samarbete, problemlösning och produktion var några saker som lyftes.

Är Sveriges ingenjörer redo för Deep tech?

Per Norlander, Sveriges Ingenjörer, gav sin syn på hur Sverige kan komma tillrätta med den brist på ingenjörer som råder. Vi behöver använda de ingenjörer vi har och ge dem förutsättningar att lära nytt var Pers budskap. Samtidigt behöver vi jobba för att ändra bilden av ingenjören för att locka fler till ingenjörsutbildningarna och få dem som påbörjat en utbildning att slutföra den.

Den nya tillverkningsindustrin i Sverige

Idag investerar och expanderar flera nya företag med helt nya affärsmodeller i Sverige, samtidigt som etablerade företag jobbar hårt för att öka användningen av Deep tech. Niclas Sjöstrand, ABB Robotics, Özgur Yalta, Saab Group och Oskar Bruce, Alfa Laval, gav exempel på hur Deep tech används i deras verksamheter och vilka möjligheter och utmaningar det medför.

Dagen avslutades av Cecilia Warrol och Johan Stahre som konstaterade att Deep tech har en avgörande roll för en hållbar och konkurrenskraftig produktion, nu och i framtiden.