Utbildning

En av de viktigaste förutsättningarna för att tillverkande företag ska välja att lägga produktionen i Sverige är att det finns tillgång till produktionskompetens i världsklass. Utmaningen för Sverige är att utveckla forsknings- och innovationssystemet i samklang med utbildningar på alla nivåer.

Tillgång till rätt kompetens är en av de stora samhällsutmaningar som kommer påverka Sveriges och många andra länders konkurrenskraft under lång tid framöver. Produktion2030 erbjuder en nationell forskarskola inom produktion och även en nationell civilingenjörsutbildning inom industri 4.0 är under uppstart. Utbildningarna är tillgängliga för akademiker och företagsrepresentanter.

Graduate School Produktion2030

Graduate School Produktion2030 är en del av Produktion2030s utbildningsinstrument. Forskarskolan lanserades 2014 och erbjuder idag mer än 30 högre utbildningskurser inom produkt- och produktionsutveckling från nyckelkompetenser i svenska universitet och företag.

För mer information kontakta:

Bengt-Göran Rosén

Högskolan i Halmstad

+46 (0) 35 16 76 04

bg.rosen@hh.se

Mattias Bokinge

Högskolan i Halmstad

+46 (0) 35 16 79 16

mattias.bokinge@hh.se

Referensgrupp:

 • Peter Almström, Chalmers Tekniska Högskola
 • Andreas Archenti, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Leo DeVin, Karlstads Universitet och Högskolan i Skövde
 • Torbjörn Ilar, Luleå Tekniska Universitet
 • Kerstin Johansen, Linköpings Universitet
 • Björn Johansson, Chalmers Tekniska Högskola
 • Lennart Malmsköld, Högskolan Väst
 • Lars Pejryd, Örebro Universitet
 • Bengt-Göran Rosén, Högskolan i Halmstad
 • Daniel Tesfarmariam Semere, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Jan-Eric Ståhl, Lunds Tekniska Högskola
 • Kristina Säfsten, Jönköping University
 • Antti Salonen, Mälardalens Högskola
 • Christina Windmark, Lunds Tekniska Högskola
X