Utbildning

En av de viktigaste förutsättningarna för att företag ska välja att lägga produktion i Sverige är att det finns tillgång till produktionskompetens på alla nivåer. Inom ramen för Produktion2030 bedrivs en nationell forskarskola i produktion och fortbildning inom produktion för verksamma inom industrin.

Tillgång till rätt kompetens är en av de stora samhällsutmaningar som kommer påverka Sveriges och många andra länders konkurrenskraft under lång tid framöver. För att klara företagens kompetensbehov och stärka Sveriges konkurrenskraft måste kunskapsöverföringen i utbildningarna ske tidigt, genom samverkan mellan utbildning, industri och akademi. Med stöd från Produktion2030 bedrivs en nationell forskarskola i produktion och fortbildning inom produktion för verksamma inom industrin.

För närvarande kan de kurser som erbjuds delas in i tre delområden:

För mer information kontakta:

Bengt-Göran Rosén

Högskolan i Halmstad

+46 (0) 35 16 76 04

bg.rosen@hh.se

Mattias Bokinge

Högskolan i Halmstad

+46 (0) 35 16 79 16

mattias.bokinge@hh.se

Referensgrupp:

 • Peter Almström, Chalmers
 • Björn Johansson, Chalmers
 • Anna-Karin Christiansson, Högskolan Väst
 • Jan-Eric Ståhl, Lunds Tekniska Högskola
 • Kerstin Johansen, Linköpings Universitet
 • Lars Pejryd, Örebro Universitet
 • Andreas Archenti, KTH
 • Daniel Tesfarmariam Semere, KTH
 • Leo DeVin, Karlstads Universitet och Högskolan i Skövde
 • Torbjörn Ilar, Luleå Universitet
 • Magnus Wiktorsson, Mälardalens Högskola
 • Varun Gopinath, Linköpings Universitet
 • Christina Windmark, Lunds Tekniska Högskola
 • Bengt-Göran Rosén, Högskolan i Halmstad, Produktionsakademien
 • Kristina Säfsten, Jönköping University
X