Utlysning 06, vår 2017: Test- och demonstrationsprojekt

UTLYSNINGSPERIOD: 2016-12-09 —› 2017-03-31

Utlysning 6: test- och demonstrationsprojekt med max sökt belopp 8 MKR har deadline den 31 mars 2017. Syftet med denna utlysning är att ge stöd till test- och demonstrationsprojekt, för ökad digitalisering i industriell produktion.

Utlysning 06, vår 2017: Test- och demonstrationsprojekt

UTLYSNINGSPERIOD: 2016-12-09 —› 2017-03-31

Utlysning 6: test- och demonstrationsprojekt med max sökt belopp 8 MKR har deadline den 31 mars 2017. Syftet med denna utlysning är att ge stöd till test- och demonstrationsprojekt, för ökad digitalisering i industriell produktion.

Projektet ska ha sitt huvudfokus inom något av Produktion2030:s sex styrkeområden:

1. Resurseffektiv produktion

2. Flexibel produktion

3. Virtuell produktionsutveckling

4. Människan i produktionssystemet

5. Cirkulära produktionssystem och underhåll

6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

.

Vad kan man söka för?

Ökad användning av digital teknik inom test- och demonstrationsprojekt.

.

Vem kan söka?

Projektkonsortiet ska utgöras av minst tre företag, minst en part från akademin samt minst en part från institutssektorn.

.

Hur mycket kan sökas?

Budgetramen för denna utlysning är 48 MSEK och det maximala bidraget till beviljat projekt är 8 MSEK, med en maximal projekttid om tre år.

.

Viktiga datum

Öppningsdatum: 9 december 2016
Sista ansökningsdag: 31 mars 2017 kl. 14.00
Beslutsdatum: 10 maj 2017
Datum för projektstart: 15 maj 2017
Senaste datum för projektslut: 31 maj 2017

Tidigare utlysningar

Öppen innovation i industrin

Vinnova genomför en satsning på öppen innovation inom digitalisering av svensk industri. Målet är att stärka innovations- och utvecklingssamarbetet mellan större företag och små innovativa företag i digitaliseringens framkant.