Utlysning 07, höst 2017: Testbäddsprojekt för ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri

UTLYSNINGSPERIOD: 2017-06-08 —› 2017-09-28

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till testbäddsprojekt. Projekten skall utnyttja existerande testmiljöer och leda till ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri.

Utlysning 07, höst 2017: Testbäddsprojekt för ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri

UTLYSNINGSPERIOD: 2017-06-08 —› 2017-09-28

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till testbäddsprojekt. Projekten skall utnyttja existerande testmiljöer och leda till ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri.

Vad kan man söka för?

Projekt som genomförs i existerande testbäddar för test av nya produktionsmetoder, produktionssystem och produktionstekniker.

.

Vem kan söka?

Konsortier som består av minst tre företag, minst en högskola/universitet och minst ett forskningsinstitut.

.

Hur mycket kan sökas?

Man kan få högst 8 miljoner kronor per projekt från Produktion2030.
Minst 60 procent av projektets totala budget skall konsortiet finansiera.

 

Ladda ner mallar här:

Template 1 for full project outline: Testbed projects, Produktion2030 call nr 7, 2017

Template 2 for full project outline: Testbed projects, Produktion2030 call nr 7, 2017

 

Viktiga datum

Öppningsdatum: 8 juni 2017
Sista ansökningsdag: 28 september 2017
Beslutsdatum: 25 oktober 2017

Projekt får starta: 10 november 2017
Datum för projektavslut senast: 31 juli 2021

Tidigare utlysningar

Idé-projekt - hållbar produktion

Har du idéer som kan bidra till ökad hållbarhet inom industriell tillverkning? Inom Produktion2030 kan personer i tillverkningsindustrin, universitet/högskola eller forskningsinstitut söka finansiering för kortare idé-projekt med hög risk. Projekten ska testa idéer med potential att kraftigt bidra till ökad hållbarhet i svensk tillverkningsindustri.