Laddar Evenemang

Teknikworkshop – Projekt Optipam – Beslutstöd utifrån layout-visualisering

Workshopen leds av Lars-Erik Rännar, docent i maskinteknik med inriktning additiv tillverkning på Mitt-Universitet Östersund

 • fredag 03 april 2020
 • 08:00-17:00
 • Plats

  Uddeholms Hotell
  Hotellvägen 6
  Uddeholm, 683 40 Sverige
  Telefon
  0563-141 50
  Visa Plats-webbplats

Industrin har traditionellt haft tre huvudsakliga tillverkningsmetoder att välja mellan: gjutning, svetsning och skärande bearbetning.

De senaste 20 åren har teknik för ytterligare en tillverkningsmetod utvecklats; 3D-printning eller Additiv Tillverkning.

Utvecklingen mot allt kortare serier gör additiv tillverkning alltmer intressant. Framförallt enstyckstillverkning, små serier och prototyptillverkning blir effektivare jämfört med gjutning och pressning i formverktyg.

Additiv tillverkning ger nya geometriska möjligheter för nya konstruktioner med mindre vikt, nya funktioner såsom kylkanaler, nya material och minskat materialspill (Se exempel på detta, från flygindustrin, på nästa sida).

För metalliska material finns sju olika huvudsakliga tekniker samt lika många för kompositmaterial. Rostfritt stål, verktygsstål, nickel, kobolt, magnesium, koppar, aluminium, guld, silver och platina är några möjliga metaller. Plus kompositmaterial i en mängd olika varianter.

Hur drar ni nytta av tekniken för att optimera tillverkningsprocessen och/eller produkten.

Det gäller därför att få en inblick för att veta vilka detaljer som är lämpliga för tekniken och därmed skapa konkurrenskraft. Och hur kan vi skapa nya affärsmodeller för ökad konkurrenskraft?

Program
10:00 Ankomst och kaffe
10:30 Workshopen startar
12.00 Lunch
13:00 Gruppdiskussion per deltagande företag
13:30 Sammanfattning
13:50 Stöd för att gå vidare

Workshopen är kostnadsfri. Deltagande företag får också möjlighet att utan kostnad gå vidare med en teknikcoachning för att reda ut de specifika möjligheterna i det egna företaget.

OBS! För att få ut det mesta av dagen är det viktigt att du tar med minst en kollega / medarbetare!

Anmälan
Anmäl er till: [email protected], tel 0709 740911

Välkomnakn!

→ Inbjudan PDF här

Taggar: Teknikworkshop,