Laddar Evenemang

Teknikworkshop – 3D-Silver – Beslutstöd utifrån layout

Workshopen kommer att bjuda på verkliga case och ni kommer även att få testa på olika verktyg.

Vi önskar er varmt välkomna på en workshop som kommer hjälpa er skapa effektivare fabriker med montörernas arbetssituation i fokus.

Smarta fabrikslayouter
Med 3D-SILVER som virtuellt verktyg ska man kunna göra smarta fabrikslayouter där ergonomiutvärderingar redan har gjorts. Därigenom skapas arbetsplatser som både är effektiva och bra för de människor som jobbar där. Eftersom en korrekt kopia av fabriken i 3D kan kombineras med både en ny CAD-ritning och en korrekt kopia av en människa som kan röra sig i 3D, blir testerna mycket verklighetstrogna.

3D-Silver är ett P2030-projekt och kommer att presenteras av forskare Björn Johansson och Erik Lindskog från Chalmers.

Bättre nyttjande av den nya tekniken
Målet är att utveckla ny funktionalitet och integrera lösningarna så att industrin kan nyttja tekniken bättre. Genom att kombinera ergonomisimuleringsprogram med punktmolnsteknik skapas arbetsplatser som är både effektiva och ergonomiska. Dessa individuella tekniklösningar finns kommersiellt redan idag, men inte kombinationen.

Varmt välkommen!
IUC Sjuhärad AB

Program
08:30 – Registrering , kaffe
09:00 – Introduktion av dagen och presentation av deltagarna
09:45 – Att skapa hybridmodeller (CAD och punktmoln)
10:15 – Kaffe och livedemonstrationer av Virtual Reality & 3D scanning
10:45 – Virtuell planering av fabrikslayout i grupp
11:30 – Post it’s/Runt bordet behovs och problemformulering
12:00 – Lunch
13:00 – Planering i företagsgrupperna att jobba med det som presenterats? Hinder och möjligheter?
14:00 – Sammanfattning nästa steg digitalisering
14:15 – Utvärdering av dagen
14:30 – Dagen avslutas

Anmäl dig senast den 17 mars 2020
Vid frågor eller funderingar hör av dig till [email protected] eller mobil: 0705-59 99 53.

→ Anmälan här