Laddar Evenemang

Digital Teknikworkshop – Projekt Cirkulär ekonomi (SCARCE II)

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi).

  • torsdag 18 mars 2021
  • 09:00-12:00
  • Plats

    Digital Teknikworkshop
    Digital,

En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbarutveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop för att börja din väg mot cirkulär ekonomi!

Varför jag?
Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om cirkulär ekonomi. Hela världen går mot cirkuläritet. Har ni tagit de första stegen? Vet ni var ni bör börja? Har ni cirkulära affärsmodeller eller produkter? Det här är några av de frågor vi kommer att adressera under dagen

Vad är Cirkulär ekonomi?
En Cirkulär Ekonomi (CE) syftar till att ”stänga materialflödesslingan i hela det ekonomiska systemet via design- och affärsmodellstrategier för att minimera resursinmatning och avfall, utsläpp och energiförbrukning och också för att hålla produkter, komponenter och material i högsta nytta och värde alla tider”. I praktiken betyder CE att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning mm.) och att underlätta återvinning av det som blivit över.

Vad får jag med mig?
Under dagen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirkularitetsmål för ditt företag. Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med CE.

Tänk på!
Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen. Ingen förkunskap krävs, men det bra om ni har kunskap och grundläggande förståelse av eran produkt och dess livscykel.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Torsdag 18 mars, kl. 09:00 – 12:00
Var: Anslut via Zoom, länk skickas före workshopen.
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver
Anmälan: Senast 12 mars 2021 via länken

Program
09.00 Incheckning.
09.10 Välkomna och presentationsrunda
Introduktion av workshop.
Presentation av deltagare.
Cirkulär ekonomi med aktivt deltagande och industriella exempel.

10.00 PAUS

10.10 Breakout 1: Vilka cirkulära strategier är relevanta för er?
10.35 Breakout 2: Vilka cirkulära strategier har du redan har använt, vilka kommer du att använda?
11.00 Breakout 3: Förbättringspotential och sätt cirkulära mål.

11.25 PAUS

11.35 Summering och reflektioner.
12.00 Avslutning.

Varmt välkomna!

→ Inbjudan PDF här
→ Anmälan här