Utlysning 02, våren 2015: The Produktion2030 Strategic Innovation Programme

UTLYSNINGSPERIOD: 2015-01-15 —› 2015-03-10

Det här är den andra av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Programmet pågår till 2018.

Utlysning 02, våren 2015: The Produktion2030 Strategic Innovation Programme

UTLYSNINGSPERIOD: 2015-01-15 —› 2015-03-10

Det här är den andra av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Programmet pågår till 2018.

Den totala budgeten för utlysningen är 20 miljoner kronor och projektet ska genomföras inom något av programmets sex styrkeområden.

Tidigare utlysningar

Produktion2030 – hösten 2014

Det här är den första av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Fyra projekt kommer att finansieras med upp till 6,5 miljoner kronor och projektet ska genomföras inom något av programmets sex styrkeområden.

Produktion2030 utlysning: Digitaliseringskoncept i industriell produktion

Produktion2030:s tredje utlysning kommer att fokusera på digitalisering. Vi söker korta projekt med högt nyhetsvärde, där resultaten kan skalas upp för industriell användning.