Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Produktionsänglar – Ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning Produktionsinnovation

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter.

Konceptet Produktionsänglar kommer att fungera på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Med stöd för effektiv industrialisering ökar sannolikheten för att produktionen sker i Sverige istället för outsourcas samt minskar risken att produkt/företag säljs till annat land. Ju bättre företag i Sverige blir på att industrialisera, desto bättre koppling skapas mellan FoU och produktion vilket stärker utvecklings- och produktionsförmågan, ökar konkurrenskraften och behåller jobben i Sverige.

Konceptet Produktionsänglar testas i en skarp pilot med start-up bolaget Pharem Biotech i Södertälje Science Park tillsammans med KTH och IVA. Företagets produktportfölj omfattar bl a produkter som filtrerar läkemedelsrester från vatten och man befinner sig i industrialiseringsfasen med flera av produkterna. Exklusivt inbjudna (5-7 st) produktions- och hållbarhetsexperter ingår i panelen av Produktionsänglar där Pharem presenterar sitt skarpa industrialiseringscase. En första genomförandemetodik testas i piloten. Forskningsmässigt förväntas intressanta forskningsfrågor komma ut ur processen. Piloten är vidare en del i det kommande IVA-projektet om ”Industrialiseringslyftet” som f n planeras.

Projektledare
Monica Bellgran
KTH
[email protected]

Samverkande parter
→ KTH
→ Södertälje Science Park
→ Pharem Biotech
→ IVA

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.