Area of strength: Flexible production

Nervsystem i industriella fixturer

 

Målet för projektet är att ge svar på grundläggande frågor om hur optiska fibersensorer integrerade i kolfiberkomposit, vid olika lastfall, påverkas över tid i olika temperatur och luftfuktighet. Detta projekt syftar till att öka robustheten och industrialisera användandet av fiberoptiska sensorer (FBG) som tillståndsövervakare i industriella lättviktsfixturer. För att överhuvudtaget kunna flytta och positionera stora produkter under tillverkning, med hög precision, krävs fixturer som är lätta. Ett exempel på produkt är flygplansvingar som kan vara flera meter långa och som ska positioneras för montering inom <0.2 mm. Fixturer tillverkade i kolfiberkomposit är en framkomlig väg för detta. Dels för att de är lätta och dels för att de medger integration av nerver, exempelvis i form av fiberoptiska sensorer.

 

Detta gör att data om deformationer i fixturen kan samlas in utan externa mätsystem vilket även öppnar upp för att aktivt (manuellt eller automatiskt) motverka deformationer. På så sätt kan mycket exakt positionering av fixturen erhållas samtidigt som man erhåller en händelselog över fixturen under dess användning.

 

Kärnan i projektidén handlar om att öka robustheten och industrialisera användandet av fiberoptiska sensorer (FBG) som tillståndsövervakare i industriella lättviktsfixturer. För att överhuvudtaget kunna flytta och positionera stora produkter under tillverkning, med hög precision, krävs fixturer som är lätta. Ett exempel på produkt är flygplansvingar som kan vara flera meter långa och som ska positioneras för montering inom <0.2 mm.

 

Fixturer tillverkade i kolfiberkomposit är en framkomlig väg för detta. Dels för att de är lätta och dels för att de medger integration av nerver, exempelvis i form av fiberoptiska sensorer. Detta gör att data om deformationer i fixturen kan samlas in utan externa mätsystem vilket även öppnar upp för att aktivt (manuellt eller automatiskt) motverka deformationer. På så sätt kan mycket exakt positionering av fixturen erhållas samtidigt som man erhåller en händelselog över fixturen under dess användning.