Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Molnbaserat tillverknings variation kontrol

Projektidén är att tillhandahålla en ny variationskontrolltjänst som gör det möjligt att klara av variationer som induceras av materialförhållanden och tillverkningsprocesser.

Materiella förhållanden, som restspänningar, orsakar en enorm förlust av resurser i tillverkningen i form av avvisningar,installation av ytterligare processer, etc. Effekter av de andra stora felkällorna, dvs fixturinducerade fel och tillverkningsutrustning / verktyg inducerad fel, samspel på ett komplicerat sätt för att negativt påverka tillverkningsprestanda. För att kunna styra dessa variationer på ett tillfredsställande sätt krävs en integrerad godkännande för att övervaka och styra de komplexa interaktionerna.

Projektet avser att tillhandahålla en ny tjänst som integrerar den senaste tekniken i sensorer, smart fixturering och beräkningsmetoder i en molnbaserad tjänst. Tjänsten som stöd till tillverkningsindustrin är ett koncept med tanke på det befintliga behovet av övervakning och kontroll. Projektet avser att göra tjänsten tillgänglig och prisvärd för små och medelstora företag. Tjänsten är ny i arkitektur och tillvägagångssätt och kräver en multi disciplinary-tillvägagångssätt som är typisk för lösningar med det nya industrin 4.0-paradigmet. Sammansmältningen av alla beskrivningar i konceptet för att leverera en tjänst kommer att bjuda in nya företagskonstellationer att blomstra. Efter att ha utvecklat specifikationerna för komponenterna och tjänstens arkitektur, kommer demonstrationer av funktionalitet av tjänsten att göras.

Förväntade effekter och resultat
Tre oberoende tjänster planeras för en robust och komplett hantering av variationer, nämligen: (i) korrekt beräkning av restspänningarna i den enskilda delen för att utforma ett botemedel i processen och styra variationerna. (ii) smart arbetshanteringssystem i en process som kan känna av variationer, anpassa sig därmed och kommunicera med den molnbaserade tjänsten om variationer på den del som ska bearbetas (iii) utveckla de arkitektoniska specifikationerna för den molnbaserade tjänsten som tillhandahåller beräkning och kommunikation Stöd.

Den föreslagna tjänsten kräver bidrag från ett antal aktörer och kompetenser för att stärka och utöka användningen av digital tillverkning. Dessutom syftar idén att tjänsten ska vara tillgänglig för små och medelstora företag för att täcka den stora delen av svensk tillverkningsindustri. Detta ska uppnås med hjälp av effektiva men prisvärda verktyg och lösningar.

Planerat upplägg och genomförande
Även om projektidén verkar ambitiös från början, finns resurser för att starta arbetet redan på plats. Tydlig förståelse för vad man ska göra och vad den nuvarande toppmodern, tidigare erfarenheter från partnerna inom deras kompetensområde är förutsättningarna som projektet börjar med. Dessutom kommer tillgängligheten av befintlig infrastruktur, dvs digitala verktyg, fixturer, beräkningsverktyg, sensorer, molnbaserad datarkitektur, etc. att bidra till att direkt utveckla projektidén. En nära samverkan mellan partnerna, tydlig och uppnåelig definition av projektfallen i förhållande till projektidén gör det möjligt att fastställa en uppnåbar plan. Projektresultatet kommer att möjliggöra, i kommande uppföljningsprojekt, att bygga en fullt fungerande testbädd, där utföringsformen av idén kommer att demonstreras och real case service kan tillhandahållas enligt affärsplanen den har.

Presentation och spridning
Förverkligandet av konceptet kommer att locka till potentiella stora interstegrupper inom tillverkningsindustrin samt leverantörer av IKT-lösningar. Därför kommer uppsökning och kommunikation med dessa grupper vara avgörande från tidigt stadium. Därför efter interaktionens kritiska massa kommer interaktioner att initieras och ytterligare presentationer, publikationer, deltagande i offentliga verkstäder kommer att göras. Projektidén kommer också att presenteras på en offentlig workshop organiserad av Vinnova och / eller Production2030-programmet.

Projektledare
Daniel T. Semere
[email protected]

Samverkande parter
→ KTH Industriell produktion
→ RISE IVF
→ GKN Aerospace Engine AB
→ System 3R Int. Ab
→ Acoutronic AB
→ ETP Transmission
→ LEAX Falun

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.