Loading Events

Digital Teknikworkshop – Projekt SMASh: Smart Maintenance

Hur kan vi möjliggöra digitalisering av tillverkningsindustrin?

  • 09:00-12:00
  • Venue

    Digital Teknikworkshop
    Digital,

Välkommen till en workshop om att digitalisera svensk tillverkningsindustri. Dagen ger dig kunskap om vad som krävs för att säkra den robusthet och resurseffektivitet som krävs för att kunna implementera digital teknik och skapa ett säkrare underhåll.

Företagen har idag nya möjligheter med dagens teknikframgångar. Tillgång till billiga sensorer och molntjänster skapar förutsättningar att implementera ny smart teknik. Tekniken som finns tillgänglig idag ger dig information om nästa stopp eller när det är dags att genomföra underhåll. Men för att ligga i framkant behöver företagen samla in olika typer av data, identifiera kritiska stillestånd och logiskt berätta vilken lösning som är mest lönsam. Hur kan ni förutsäga stillestånd och effektivisera processer? Vill du lära dig mer om digitaliseringens möjligheter?

Forskare från Chamlers kommer att berätta om SMASh-projektet. För mer information se www.chalmers.se/smartmaintenance. Detta är ett projekt inom Produktion2030. Idén med projektet är att utveckla verktyg för Smart Maintenance Assessment (SMA), vilket möjliggör benchmarking av underhållsverksamheter inom och mellan olika industrier och företag. Verktyget kommer stödja och inspirera till implementeringen av Smart Maintenance genom utökat samarbete inom underhållsbranschen.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: tisdag 30 november, kl. 09.00 -12.00
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 24 november 2021

Agenda
09.00 Incheckning
– Välkomna o presentationsrunda
– Smart Maintenance
– Mäta och implementera Smart Maintenance
– Datadriven störningsanalys
– Gruppdiskussion
– Datadriven produktionsstörningshantering avseende implementering av digital teknik i produktion och underhåll
– Summering, utvärdering
12.00 Avslutning

Varmt välkomna!

→ Inbjudan PDF här
→ Anmälan här