Loading Events

Digital Teknikworkshop – Projekt AKTA

För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation från inköp och lager till slutmontering och leverans.

 • Tuesday 18 May 2021
 • 09:00-12:00
 • Venue

  Digital Teknikworkshop
  Digital,

Industriell automation har nått en teknisk och kostnadsmässig nivå där även mindre företag kan dra nytta av den.

Motiv att anmäla sig till Teknikworkshop
Den ökade efterfrågan på kundanpassade produkter i korta serier eller enstyckstillverkning ger behov av hög flexibilitet genom hela material- och logistikkedjan. Med andra ord ett helhetsgrepp för hela produktionsprocessen.

Forskningsprojektet inom P2030: AKTA (Automation of Kitting, Transport and Assembly, Chalmers / RISE IVF) presenterar exempel på lösningar för dynamiska produktionssystem med ökad flexibilitet, minskade ledtider och ökad kvalitet. Därför krävs en gemensam plan för automation inom samtliga avdelningar; från inköp och lager till slutmontering och leverans.

Strategisk plan för beslut och transparens måste prioriteras för att minska suboptimeringar mellan de olika avdelningarna. Lösningen för detta kan bestå av:

 • Dynamiska produktionssystem, lätta att ändra beroende på volym och varianter av produkter genom att välja olika grad av automatisering i de fyra områdena; lager, kittplockning, transport och slutmontering.
 • Digitaliserad information i produktions- och materialkedjan för effektivisering av processerna.
 • Fysisk automation med hjälp av modern teknik; mobila lättviktsrobotar och arbetsplatser med kollaborativa robotar.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Tisdag 18 maj, kl. 09:00 – 12:00, 2021
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver
Anmälan: Senast 10 maj 2021

Program
09.00 Incheckning.
09.05 Välkomna och presentationsrunda
Introduktion av workshop.
Presentation av deltagare.

09.20 Introduktion av AKTA-projektet

 • Presentationsrunda per företag och deras verksamhet
 • Resultat från AKTA-projektet
 • Diskussion i grupp (per företag): Hur kan resultaten användas i det egna företaget
 • Presentation av resultatet av diskussionerna samt diskussion i hela gruppen
 • Företagen presenterar sina nästa steg

11.45 Summering och reflektioner

12.00 Avslutning

Varmt välkomna!

→ Inbjudan PDF här
→ Anmälan här