Loading Events

Circular economy

Vill du lära dig mer om vad hållbarhet och cirkulär ekonomi innebär och hur ditt företag kan starta resan mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter och därmed bidra till en mer miljömässigt hållbar produktion? Välkommen på Teknikworkshop!

  • 09:00-12:00
  • Venue

    Digital Teknikworkshop
    Digital,

Vi alla förstår att vi bör ställa om till en mer klimatneutral produktion. En stor del av världens produkter har designats utifrån logiken produktion–användning–kassation, vilket så småningom tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi syftar istället till att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta hållbara och cirkulära strategier (reparation, återanvändning, återtillverkning mm.) samt att underlätta återvinning av det som blivit över. En cirkulär ekonomi bygger långsiktig motståndskraft, ger affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och skapar miljö- och samhällsnytta och därmed bidrar till den globala omställningen.

För vem?
Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om hållbarhet och cirkulär ekonomi och hur ditt företag kan börja och/eller fortsätta resa mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter som ger positiva effekter till den gröna omställningen. Under workshoppen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirkularitetsmål för ditt företag. Du får ökad förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier samt industriella exempel på företag som arbetar med cirkulär ekonomi. Du får också ökad kunskap om hur miljö och ekonomi positivt kan gagnas av cirkulär ekonomi.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Onsdag 7 december kl. 09–12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 5 december 2022

Denna Teknikworkshop utgår från projektet SCARCE II.
I projektet samverkar RISE IVF, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Parker Hannifin AB, Bror Tonsjö AB, Qbim, Siemens, AFRY, EQpack, Virtual Manufacturing.

Workshopledare
Hanna Lindén, forskare och Sandra Mattsson, projektledare inom cirkulär ekonomi och materialeffektivitet på RISE

Varmt välkomna!