Loading Events

Digital Teknikworkshop – Projekt Produktionsinnovation

I en värld med snabba förändringar ställs stora krav på företag att utveckla sin produktion, inte bara för att överleva utan också för att bidra till ett hållbart samhälle.

  • Tuesday 23 March 2021
  • 09:00-12:00
  • Venue

    Digital Teknikworkshop
    Digital,

Det handlar inte längre om att enbart förbättra befintlig produktion utan också om att kunna tänka nytt och fånga möjligheter. Delta i denna workshop och påbörja resan mot förhöjd innovationskraft och ökad lönsamhet i din produktion!

Varför jag?
Har ni framtidssäkrat er produktion? Nyttjar ni medarbetarnas kreativitet och kompetens till fullo? Har ni innovationsberedskap som kan omvandla störningar till lönsamma möjligheter?

Vad är innovation?
Innovation, till skillnad från idéer och uppfinningar (inventions), handlar inte enbart om utvecklingen av nytänkande lösningar utan involverar även utveckling av praktisk implementation. Därför är det i praktiken betydligt viktigare att ha god innovationsförmåga än enbart förmåga att producera nytänkande lösningar. Givetvis gäller detta även producerande verksamheter där produktionsinnovation har en viktig roll för att skapa hållbar produktion. Genom nya perspektiv och arbetssätt kan produktionsinnovation bidra till mer konkurrenskraftig, attraktiv och kompetensutvecklande verksamhet.

Vad får jag med mig?
Nya perspektiv på innovationsförmågans roll inom det producerande företaget. Du får aktivt delta och lära dig mer om produktionsinnovation, olika typer av innovationer och varför det är så viktigt att kunna leda innovationsarbetet. Du får även inblick i praktiska exempel på hur företag hanterat olika produktionsutmaningar genom innovativa lösningar samt diskutera med representanter från andra företag.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Tisdag 23 mars kl. 9:00 – 12:00
Var: Anslut via zoom, länk skickas före workshopen.
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan.
Anmälan: Senast 16 mars 2021 via länken

Program
08.55 Välkomna att logga in.

09.00 Introduktion av workshop.
Presentation av deltagare och några Menti-frågor.
09.40 Produktionsinnovation med aktivt deltagande och industriella exempel.

10.10 PAUS

10.20 Breakout 1: Era exempel på produktionsinnovation
10.45 Breakout 2: Vad främjar produktionsinnovation hos er
11.00 Breakout 3: Förbättringspotential

11.20 PAUS

11.30 Summering och reflektioner.
12.00 Avslutning.

Varmt välkomna!

→ Inbjudan PDF här
→ Anmälan här