Loading Events

Digital Teknikworkshop – Projekt Digi-load

Vilka möjligheter finns för automatiserad hängning och nedplockning av gods i samband med ytbehandling och lackering?

  • Tuesday 27 April 2021
  • 09:00-12:00
  • Venue

    Digital Teknikworkshop
    Digital,

Välkommen att delta i en teknikworkshop utifrån ert företags specifika behov.

Motiv att anmäla sig
Lackering och ytbehandling är idag i stor utsträckning automatiserade processer medan processtegen före och efter, dvs hängning och nedplockning ofta sker manuellt. Vilka är de stora utmaningarna och i vilken utsträckning kan hängning och nedplockning automatiseras med den teknik som finns tillgänglig idag?

Vi ger er glimtar om:
– Vilka möjligheter finns för att öka automatiseringsgraden för momenten hängning och nedplockning?
– Vad klarar dagens system av och vilka krav ställer det på processen?
– Simulerad hängning av komponenter för optimalt utnyttjande av processfönster: Hur många komponenter får plats och hur hänger man för att optimera antalet objekt per hängare?

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Tisdag 27 april kl. 9.00 – 12:00, 2021
Var: Anslut via zoom, länk skickas före workshoppen.
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan.
Anmälan: Senast 20 april, 2021

Program
08.55 Välkomna att logga in.
09.00 Introduktion av workshop.
Presentation av deltagare.

09.15 Digi-Load-projektet.
10.15 Gruppdiskussioner i separata digitala grupprum där vi tillsammans tar fram företagens utvecklingskartor med fokus på automatiserad hängning och/eller nedplockning.

11.00 Gemensam återsamling
11.45 Summering, utvärdering av Teknikworkshopen

12.00 Avslutning.

Varmt välkomna!

→ Inbjudan PDF här
→ Anmälan här