Du läser
Visionsdriven innovation hos Sansera Sweden AB

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Visionsdriven innovation hos Sansera Sweden AB

  • Sansera Sweden AB har en offensiv vision, de ska bli Trollhättans femte största företag. För att nå visionen tar de hjälp både av varandra och andra. ”Vi kan inte komma på allt själva” säger VD Jimmie Cato.
VISA GALLERI

Sansera Sweden AB tillverkar vevstakar till dieselmotorer. Nuvarande produktionslinje börjar bli till åren kommen.

När jag började 2010 producerade vi 73 bitar i timmen. Idag producerar vi 96 bitar i timmen utan att ha gjort några större investeringar i maskiner. Det vi har gjort är att förbättra arbetssätten, berättar Jimmie Cato som är VD.

Digitaliseringen är ett verktyg, inte ett mål
Jimmie berättar att han ofta får frågan om företaget har en digital strategi.

– Och svaret är nej, det har vi inte. Vi har vår vision, och för att vi ska kunna nå den måste vi vara produktiva och effektiva med bibehållen eller förbättrad produktkvalitet och arbetsmiljö för våra operatörer, säger Jimmie och fortsätter:

– Digitalisering är ingen strategi, det är ett medel för att nå vår vision.

För att följa med i den digitala utvecklingen är Sanseras angreppssätt att lyssna och förstå vilken skillnad olika lösningar kan göra i den egna verksamheten. Jimmie har själv deltagit i flera av de Teknikworkshoppar som arrangeras inom Produktion2030. Något som bland annat lett till att de nu utvärderar kameror för avsyning och därmed kan frigöra tid från operatörerna.

Vi kan inte komma på allt själva. Därför är det viktigt med samverkansforum där vi får höra hur andra har gjort. På så sätt kan vi ta deras best-practices och tillämpa i vår egen miljö. Och vice versa, säger Jimmie.

Jimmie lyfter också fram vikten av nätverkandet, att ha någon att ringa och fråga utan att behöva leta sig igenom tio konsultbolag. Och att ha andra att bolla idéer med.

Att det finns forum med särskilt fokus på små och medelstora företag är positivt.

– Stora bolag gör ofta stora investeringar som ger stora effekter. Små bolag behöver hitta små investeringar som ger stora effekter, säger Jimmie och fortsätter:

Stora företag har ofta egna utvecklingsavdelningar. Små företag har inte den möjligheten och är därför ofta bättre på att dela med sig till varandra.

Visionen som drivkraft
Sanseras vision, att bli Trollhättans femte största företag, är det som driver innovation och utveckling inom bolaget.

– Ska vi lyckas måste vi ta oss ur förbränningsmotorn för den minskar på sikt. Men med ganska små förändringar skulle vi till exempel kunna tillverka höftledsproteser. Vi utforskar ständigt nya möjligheter, säger Jimmie.

Han lyfter fram att det viktigaste för att förändra verksamheten är att engagera medarbetarna. Det är lätt att sitta på ett kontor och komma på uppslag, men det är viktigt att lyssna på medarbetarna för det ska få effekt.

När vi pratar med Jimmie ska företaget just ha ett antal minikonferenser där medarbetarna träffas i mindre grupper, givetvis corona-säkert, för att få fram idéer kring vad som krävs för att företaget ska nå sin vision.

Hur kan till exempel varje person spara fem minuter per dag? Om alla gör det frigör vi en medarbetare på ett år. En medarbetare som då kan jobba med utveckling av idéer. Det gäller att jobba smart – inte hårt, avslutar Jimmie.

→ Se kommande och tidigare teknikworkshoppar här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.