Virtuell produktionsutveckling

Industrins utmaning: Att omvandla information och data till kunskap och beslutsstöd i virtuella och fysiska produktionssystem.

Virtuella verktyg och digitaliserade modeller är en förutsättning för utveckling av framtidens komplexa produkter och produktionssystem. I morgondagens fabriker är i princip allt uppkopplat mot internet. Det ger möjlighet att samla in och analysera stora mängder data vilket i sin tur gör att produktionen kan utvecklas virtuellt. Den virtuella fabriken ger företaget förmågan att fatta rätt beslut genom optimering av komplex data och utveckling av smarta produktionsstrategier.

Vill du veta mer? Vill du engagera dig i styrkeområdets expertgrupp?

Anna Syberfeldt

Högskolan i Skövde

+46 50 04 48 577

anna.syberfeldt@his.se

Luis Ribeiro

Linköpings Universitet

ribeiro@liu.se