Du läser
”Vidareutveckla din personal för att säkra att du har kvar din kritiska kompetens”

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

”Vidareutveckla din personal för att säkra att du har kvar din kritiska kompetens”

  • Det nya corona-viruset påverkar alla delar av samhället, inte minst tillverkningsindustrin. Produktion2030 bad några produktionsforskare svara på tre snabba frågor och dela med sig av sina tankar och idéer kring utvecklingen.

Kerstin Johansen, Bitr. professor produkt- och produktionsutveckling, Jönköpings universitet

– Hur går dina tankar kring det som händer i det nya corona-virusets spår?

Det känns som en stor utmaning för hela samhället och speciellt ser jag stora förändringar i hur man samarbetar, kommunicerar och agerar socialt – både i arbete och privat. Detta kommer att förändra hur vi jobbar/undervisar/umgås i framtiden. Många av våra produktionssystem i Sverige har en layout som säkrar minst två meters avstånd mellan de som arbetar så där ser jag att vi kan hålla igång produktionen – oron är hur man reser med minst två meters avstånd till och från arbete i allmänna transportsystem (tåg, buss, osv.). Varför skriver jag minst två meters avstånd? Det finns forskning och erfarenheter sen 60-70 år tillbaka som visat på detta t ex polioepidemin på 1950-talet.

– Vilka är dina rekommendationer till svensk tillverkningsindustri under rådande omständigheter?

Min tanke är att lean, med lager på vägar och båtar från globala underleverantörer med minimala lager nära svensk industri, visar sig att vara en risk för hela industrisektorn. Så mina tankar är att man som tillverkningsindustri kan behöva fundera på hur man säkrar lokala/regionala/nationella leverantörer som komplement till de globala och därmed sprider sina risker. Vilket innebär att svensk tillverkningsindustri kan vara attraktiva, speciellt om de fortsätter att vidareutveckla sin produktivitet och effektivitet. Vidare ser jag möjligheter för svensk tillverkningsindustri att tänka kreativt och ställa om sina system till att tillverka nya produkter som efterfrågas i hemtjänst/servicesektorn som t ex handel samt innovation kopplat till nya produkter/lösningar för att minimera smittspridning även om 1-2-3 år. Koppla ihop start-up-företag som har ny teknik med våra tillverkande företag och utveckla nya produktionsanpassade produkter. Kanske tillsammans med studenter från en högskola!

– Finns det något svenska företag bör passa på att göra nu?

Först och främst så måste man säkra sina finanser. Men om vi tänker därutöver så vidareutveckla din personal för att säkra att du har kvar din kritiska kompetens som kan hjälpa företaget att ställa om och möta utmaningarna. Kontakta regioner och kommunala bolag för att förstå upphandlingsregler så att ni kan leverera t ex skyddsprodukter som de kan köpa, där ni kan garantera renhet/sterilitet och funktion i en viruskontaminerad miljö. Se över era lager och flöden – analysera hur ni kan använda era tillverkningssystem på nya sätt och passa på att utred en del av de förändringsförslag som ni har i byrålådan. Genomför en produktionsanalys och en förstudie kopplat till Robotlyftet för att se om och vad du bör automatisera, så du är redo att starta upp en investering när det vänder.

→ Läs fler forskares tankar om Corona-krisen här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.