Du läser
Vi vänder digitaliseringen upp och ner

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Vi vänder digitaliseringen upp och ner

  • Produktion2030s utlysning Kostnadseffektiv automation resulterade i åtta nya projekt som nu drar igång arbetet. Vi har pratat med projektledarna för att få en inblick i vad projekten handlar om. Den här veckan berättar Kristian Sandström om projektet Karakuri IoT.

Hej Kristian Sandström, projektledare för projektet Karakuri IoT. Kan du berätta lite om ert projekt?
– Målet med det här forskningsprojektet är att tillhandahålla ett digitaliseringskoncept som möjliggör för medarbetarna på fabriksgolvet att själva digitalisera sin arbetsmiljö. Införandet av IoT – Internet of Things, sakernas internet – och andra nyheter inom information och kommunikation görs ofta i stora projekt med långa ledtider. För att bättre ta tillvara på kunskap och innovationsförmågan hos de som jobbar nära produktionen behövs bättre metoder och verktyg som är anpassade för den miljön.

Så vad kommer ni att göra?
– Med Karakuri IoT så vänder vi digitaliseringen upp och ner! Tvärtemot storskalig digitalisering så fokuserar Karakuri IoT på enkel teknik med låg tröskel för införandet på fabriksgolvet, där de som berörs av tekniken själva utvecklar lösningar. Det gör att vi kan utvärdera värdet av en viss satsning till lägre risk och då också komma igång snabbare.

Vad hoppas ni uppnå?
– Ovanstående kommer att realiseras genom en ”lågkostnads-kaizen”, där kaizen representerar ständiga förbättringar i många små steg. Vi kallar det för Karakuri IoT, en metodik för att bygga enkla digitaliseringslösningar med hjälp av ett tillhörande IoT-system som både är enkelt att installera och använda och dessutom till en låg kostnad. En viktig förutsättning för projektet är en aktiv samverkan mellan personer från projektets alla delar, från verkstads- och IT-personal till forskare och fabriksledning. Det modulära systemet är tänkt att bidra till kaizen-aktiviteter på fabriksgolvet på flera sätt, bland annat genom att möjliggöra enkel automation till låg kostnad, specifikt relaterad till informationshantering och beslutsstöd. Det ger även produktionspersonal möjlighet att använda sin kreativitet för att skapa sina egna IoT-baserade förbättringar och ökar personalens lärande och acceptans för digitaliseringslösningar. Alla dessa vinster är relevanta för stora företag, men kanske i ännu större utsträckning för små och medelstora företag (SMF).

Vilka är med?
– Projektet genomförs av ett konsortium med mycket bred kompetens bestående av ett universitet och två forskningsinstitut, Mälardalens högskola respektive RISE SICS Västerås och RISE IVF, nätverksorganisationerna MITC och Automation Region samt ett flertal stora företag och SMF, bland andra Volvo CE, Seco Tools, Eskilstuna Elektronikpartner, Mälarplast och Vrena Mekaniska.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.