Du läser
Vi behöver ett konstant inflöde av ny kunskap i företagen

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Vi behöver ett konstant inflöde av ny kunskap i företagen

  • Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen, om trender och utmaningar för industrins kompetensbehov i framtiden.

Världen utvecklas snabbt vilket kräver ett konstant inflöde av ny kunskap och kompetens i företagen. Det handlar både om att anställa nyutbildade personer och om fortbildning av befintliga medarbetare, säger Maria.

Just nu pågår flera stora teknikskiften och utmaningen blir att få till den kompetensväxling som krävs. Framförallt behövs kompetensutveckling för befintliga medarbetare. Mycket fortbildning genomförs av företagen själva, flera lärosäten har också en nära dialog med industrin. Men för att klara behoven framöver behöver lärosätena ett tydligt uppdrag att tillhandahålla utbildningar utifrån yrkesverksammas behov menar Maria.

Idag saknar lärosätena uppdrag och finansiering för att kunna bidra till att vidareutbilda alla dessa människor. Det finns ett stort behov av kortare kurser riktade till yrkesverksamma utöver längre utbildningar, säger Maria.

För att locka nya talanger till industrin arbetar Teknikföretagen med initiativet ”Bredda bilden” för att bredda bilden av vem som jobbar i industrin. Och utvecklingen går åt rätt håll. Till exempel väljer fler och fler kvinnor tekniska utbildningar.

Vi ser också att många unga är väldigt medvetna om klimatfrågan. Med hjälp av teknik kan vi lösa utmaningarna. Det är ett sätt att attrahera nya talanger till industrin, säger Maria.

3 viktiga åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i svenska teknikföretag

  • Vidareutbildning. Vi behöver säkerställa tillgång till utbildning även för yrkesverksamma och rigga utbildningssystemet utifrån det.
  • Talangattraktion. Vi behöver förändra både regelverk och inställning för att attrahera de utländska talanger som är avgörande för att företagen ska kunna konkurrera.
  • Våga välja. Vi behöver välja inom vilka områden vi vill excellera och rikta våra forskningsinsatser mot dessa. Forskning är avgörande för långsiktig konkurrenskraft.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.