Veckans logg med Luis Ribeiro

Det är mycket intressant som pågår inom virtuell produktionsutveckling, där vi är flera olika expertgruppledare som arbetar inom distinkta områden. De relaterar alla till varandra men har lite olika aspekter, vilket också gör arbetet ännu mer intressant. Linköpings universitet är mycket engagerade i mjukvaruutveckling för Industri 4.0 vilket reflekteras i många av våra aktiviteter. På forskningsområdet pågår det mycket arbete med standardisering med målet att harmonisera integrationen av intelligent mjukvara med standardkomponenter.

En annan sak på forskningsfronten är att vi håller på att avsluta ett stort europeiskt forskningsprojekt, kallat openMOS. Målet var att utveckla en öppen och lättillgänglig ”plug&play”-plattform men med en komplex och avancerad mjukvara för att underlätta integrationen av avancerade industriutrustning. Med hjälp av plattformen ska alla aktörer i automationssystemets värdekedja kunna samarbeta och gemensamt utveckla och utnyttja nya lösningar.

Med openMOS avslutat fortsätter vi in i nästa projekt, en spin-off som vi kallar FORD (FactORy on Demand) inom Produktion2030s utlysning Idéprojekt om nya tjänster för tillverkande industri. FORD-projektet syftar till att utveckla ett ramverk för att skapa eller anpassa produktionssystem baserat på produktionskraven för produkterna som ska tillverkas. Både personella och tekniska resurser kan omfördelas efter de dynamiska behov som uppstår och där förändringar blir en del av den löpande verksamheten.

Sedan har vi förstås våra egna projekt där vi utvecklar en egen mjukvara för intelligenta produktionssystem och ser en stor potential. Som nämnts är vi även aktiva i arbetet med att lyfta Industri 4.0 där vi erbjuder en kurs på 6 högskolepoäng inom Emerging Factory Technologies, eller Framtidens fabriker. Den är helt ägnad åt att utbilda studenterna i grunderna bakom Industri 4.0 och framtidens digitaliserade fabriker. Expertgruppen har också varit engagerad i arbetet med Civilingenjör 4.0 där vi varit med och utvecklat en av modulerna.

Vi är också engagerade i styrgruppen bakom International Summer School on Industrial Agents, en sommarskola som erbjuder ett nästa steg i avancerade utbildning inom Industri 4.0. Denna femte upplaga genomförs i år i Bragança, Portugal, den 1-5 juli 2019 med ett välfyllt program av välkända föreläsare som är experter inom området. Vi är stolta att kunna erbjuda detta även för svenska studenter – vi har varit med sedan starten och kvaliteten blir bara bättre år från år!

Luis Ribeiro – Linköpings universitet
Expertgruppledare virtuell produktionsutvecklingNär du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X