Veckans logg med Anna Syberfeldt

Inom virtuell produktionsutveckling så pratar vi väldigt mycket om ”det virtuella originalet”. Vår målsättning är att försöka få industrin att göra allt virtuellt innan de gör det i verkligheten. Om de ska bygga en ny lina, montera nya maskiner, utveckla sin produktion – målet är att det alltid ska byggas virtuellt först där de kan testa och optimera systemet. När de sedan har tagit fram den bästa lösningen virtuellt så gör de en kopia i verkligheten av den virtuella modellen. Man kan säga att vi vänder på hela konceptet.

Generellt inom forskningen idag talas det mycket om virtuella tvillingar. Det handlar om att samla information och produktionsdata för att skapa en digital tvilling av produktionen, vilket vi menar kan utvecklas. Vi driver vår devis med det virtuella originalet och försöker få industrin att anamma det eftersom vi tror att det finns mycket att tjäna i både tid och kostnader. Det är dessutom riskfritt och vad beträffar optimeringen så möjliggör det en verklig kopia som redan från start kan leverera optimalt.

När vi pratar om optimering så måste vi framhålla AI, artificiell intelligens, som är ett superhett område också inom virtuell produktionsutveckling. När vi kopplar AI till de virtuella modellerna för att optimera dessa kan resultaten överföras till den verkliga kopian automatiskt vilket skulle innebära ett jättesteg inom produktionsutvecklingen. AI kommer mer och mer och är på väg att slå igenom stort inom vårt område.

Nästa steg är att koppla samman alla virtuella modeller på olika nivåer i produktionssystemet. Det kan exempelvis vara en skär- eller svetsprocess där vi kopplar ihop cellen med den övriga produktionslinan – och i nästa nivå med hela fabriken. Vi kopplar samman modeller på alla nivåer i produktionen för analys och optimering av alla samtidigt. Traditionellt har vi optimerat den enskilda cellen eller linan vilket förvisso gjort den effektiv, men det kanske inte alltid är det bästa för hela produktionen. Med ett holistiskt helhetsperspektiv ser vi till att den enskilda cellen optimeras efter helheten.

Vi ser dessutom i allt större utsträckning hur intresset för att använda virtuella modeller ökar inom industrin, vilket är en trend som känns helt rätt. Om vi kan ligga i täten inom detta område så kommer det att ha en stor positiv inverkan på svensk industris konkurrenskraft.

Anna Syberfeldt · Högskolan i Skövde
Expertgruppledare virtuell produktionsutveckling