Veckans logg med Erik Sundin

Vad händer inom cirkulära produktionssystem och underhåll? Vi har en hel del roliga projekt inom styrkeområdet som det står att läsa om på hemsidan, men förutom de som pågår eller hunnit avslutas så händer det också mycket annat.

Vi har exempelvis ett Vinnova-finansierat UDI-projekt – Utmaningsdriven Innovation – där vi har nått implementeringssteget kring cirkulära möbelflöden (Steg C). Inom det området har de kommit så pass långt att de nu pratar om affärer mellan tillverkare, återtillverkare och kunder. Det är en relativt stor satsning, drygt 43 miljoner kronor, och det känns kul att detta händer med avstamp i Produktions2030s styrkeområde. I förlängningen ger det synergieffekter mellan flera olika Vinnova-projekt där samverkan gör att erfarenheter och idéer spiller över mellan projekten.

Sedan har vi också ett antal mindre halvårsprojekt som initierats inom området med finansiering från Vinnova där vi bland annat undersöker möjligheten för återtillverkning hos Husqvarna i ett projekt, i ett annat på hur Electrolux ska kunna få snurr på detta – det växer på alla håll och kanter. Parallellt pågår det också en hel del arbete kring internationella standarder på området, lite i bakvattnet från BSIs samarbete med oss för att ta fram riktlinjer inom cirkulär ekonomi. Det finns runtom i världen en önskan om en form av standard där företagen får möjlighet att kunna peka på en standard som de kan förhålla sig till, typ att de arbetar med cirkulär ekonomi eller återtillverkning enligt den eller den standarden.

Inom styrkeområdet stödjer vi detta arbete genom SIS, både företagspartner och akademi, för att kunna etablera lämpliga standarder. Förhoppningen är att en del av dessa sedan kan ligga till grund för nya EU-direktiv. Standarder får onekligen ett kraftigare genomslag än exempelvis vissa forskningsartiklar; de sistnämnda kan företagen läsa och hämta kunskap från i mån av intresse, medan standarder är något de måste förhålla sig till. Det är inspirerande att arbeta med detta och det gäller att passa på när tillfälle ges.

Flera nya forskningsprojekt och även EU-projekt fokuserar på cirkuläritet, elektricitet och mobilitet. Bland annat finns det projekt, CarE-Service med Seat och Volvo Cars, där utvecklingen av nya elbilar går rasande snabbt, men där tankarna kring reparation och återanvändning inte riktigt hängt med. Bilarna är konstruerade för att monteras effektivt, men nu när de första elbilarna ska demonstreras så dyker problemen upp …

Erik Sundin · Linköpings universitet
Expertgruppledare cirkulära
produktionssystem och underhåll