Utlysningar inom Produktion2030 öppnar 1 juni

Av fem strategiska innovationsprogram så har fyra av dem öppnat utlysningar från och med januari 2014. Produktion2030 väljar att ha sin första utlysning från och med 1 juni 2014. Det vill säga: Det kommer endast att vara en utlysning inom programmet under 2014.

– Produktion2030 spänner över ett stort fält och vi vill naturligtvis ha hög kvalitet på såväl utlysningar som ansökningar. Därför har vi valt att lägga ner extra tid på att arbeta igenom underlagen i den första utlysningsomgången, säger Cecilia Warrol Ersson, programchef för Produktion2030.

Den första utlysningen inom Produktion2030 öppnar den 1 juni 2014. Den nästföljande utlysningen öppnar den 31 januari 2015.