Utlysning 6: Test- och demonstrationsprojekt vår 2017

Utlysning 6: test- och demonstrationsprojekt med max sökt belopp 8 Mkr har deadline den 31 mars 2017. Syftet med denna utlysning är att ge stöd till test- och demonstrationsprojekt, för ökad digitalisering i industriell produktion.

Projektet ska ha sitt huvudfokus inom något av Produktion2030:s sex styrkeområden:

            1.Resurseffektiv produktion

            2.Flexibel produktion

            3.Virtuell produktionsutveckling

            4.Människan i produktionssystemet

            5.Cirkulära produktionssystem och underhåll

            6.Integrerad produkt- och produktionsutveckling

 

Vad kan man söka för?

Ökad användning av digital teknik inom test- och demonstrationsprojekt.

 

Vem kan söka?

Projektkonsortiet ska utgöras av minst tre företag, minst en part från akademin samt minst en part från institutssektorn.

 

Hur mycket kan sökas?

Budgetramen för denna utlysning är 48 MSEK och det maximala bidraget till beviljat projekt är 8 MSEK, med en maximal projekttid om tre år.

 

Viktiga datum:

Öppningsdatum: 9 december 2016
Sista ansökningsdag: 31 mars 2017 kl. 14.00
Beslutsdatum: 10 maj 2017
Datum för projektstart: 15 maj 2017
Senaste datum för projektslut: 31 maj 2017

Läs mer och ansök här!

Förtydligande information hittar du här!X